Címke: Rózsafűzér

Négy Férfi Rózsafűzér

A férfi útja IIEz az írás négy férfias Rózsafüzért tartalmaz. Alapját Richard Rohr: A férfi útja II. című könyv adja, mely négy férfi archetípust sorol fel: a harcost, a királyt, a mágust és a szeretőt.  Itt a harcos elnevezés maradt meg egyedül, a királyból családfő, a mágusból próféta (a könyv ezt az elnevezést is tartalmazza) és a szeretőből hitves lett.

A Rózsafüzéreket a következő módon imádkozzuk:

Az indítás a hagyományos – Hiszekegy, Miatyánk, három bevezető Üdvözlégy a hit, remény és szeretet titkával. Mária imából nőtt ki e négy férfi ima, jelezzük ezt tisztelettel a Szűzanya és az Egyház felé.

A tizedek: Miatyánk, tízszer a titok, befejezés: Dicsőség, Fatimai fohász. (Lehet a plébánosokat, meg a katolikus      ismerősöket zargatni a megnevezett imák szövegéért.)

 

A fohászok (kérések):

 

négy férfias és katolikus ima1.Szent József, a családfő Rózsafüzére (a megszólítása „Drága”, mert egy szerető édesapához imádkozunk)

  1. Drága Szent József, esd, hogy bölcsen és jól tudjunk dönteni vitás kérdésekben!
  2. Drága Szent József, esd, hogy jó célokat jelöljünk ki és kitartóan törekedjünk feléjük!
  3. Drága Szent József, esd, hogy helyes szabályokat alkossunk, és következetesen betartsuk és betartassuk azokat!
  4. Drága Szent József, esd, hogy Istenhez vezessük a ránk bízottakat!
  5. Drága Szent József, esd, hogy mindig gondoskodjunk a ránk bízottakról!

 

 

Szent László király

Szent László király

Szent László király, a harcos Rózsafüzére (megszólítása „Vitéz”, mert egy szent harcoshoz imádkozunk. Mivel ő az erő letéteményese, az alázat és a bátorság különösen fontos számára.)

1. Vitéz Szent László királyunk, esd, hogy a gyengéket mindig megoltalmazzuk!

 

2.Vitéz Szent László királyunk, esd, hogy mindig alázatosak legyünk!

 

3. Vitéz Szent László királyunk, esd, hogy amikor csak szükséges,kezdeményezőnek legyünk!

 

4.Vitéz Szent László királyunk, esd, hogy mindig bátran cselekedjünk!

 

5. Vitéz Szent László királyunk, esd, hogy mindig eltökélten küzdjünk a jó ügyért!

 

 

Szent József, a hitves

Szent József, a hitves

Szent József, a hitves Rózsafüzére (megszólítása „Hűséges”, ami egy nehéz erény a férfiak részéről, és fontos a hitvestársaknak; a nőknek – de az egész családnak is.)

1. Hűséges Szent József, esd, hogy mindig megértőek legyünk!

 

2. Hűséges Szent József, esd, hogy szerény, de öntudatos áldozatkészségben éljünk!

 

3. Hűséges Szent József, esd, hogy gyengéd férfiak legyünk!

 

4. Hűséges Szent József, esd, hogy önállóak legyünk!

 

5. Hűséges Szent József, esd, hogy türelmes figyelemmel legyünk!

 

 

Jeremiás próféta

Jeremiás próféta

Jeremiás próféta, a vészterhes idők prófétájának Rózsafüzére (Jeruzsálem lerombolásakor volt próféta, közvetlenül a Fogság előtt. Nem hallgattak rá, és sok viszontagságon ment át. Nagyon szelíddé és türelmessé vált Isten keze alatt. Azt gondolom, aktuális példakép.)

  1. Igaz Jeremiás próféta, esd, hogy Istenhez hűen éljünk!
  2. Igaz Jeremiás próféta, esd, hogy türelmes, alázatos és öntudatos tanítók legyünk!
  3. Igaz Jeremiás próféta, esd, hogy tisztuló és derűs lélekkel éljünk!
  4. Igaz Jeremiás próféta, esd, hogy bátran és hűen hirdessük Isten Igéjét!
  5. Igaz Jeremiás próféta, esd, hogy másokkal együttműködjünk a jóban és buzdítsuk őket!

 

Zoli