A keresztény metódus 3.

A könyv címlapja

A borító

Az első két rész itt és itt olvasható. A szabály Eberhard Mühlantól van. Az esetleges magyarázat tőlem és az én életemből.

Csak néhány példa a bölcsesség megszerzésére: Jézus tanításának gyakorlása érettebbé tesz, tapasztalatokat ad, másokat meghallgatni, különösen, ha szintén hívők, lelki könyveket olvasni (a Marana Tha sorozat könyvei pl rendkívül jók), Szentírás tanulmányozása, lelkigyakorlatokon való részvétel, a bölcsesség lelkét kérni imában. Stb.

12. A Biblia igénye, hogy bölcs atyáink legyenek Krisztusban, akiktől tanácsot kell kérnünk. Minden különcködés a Bibliától idegen! Ha élni akarsz a természetfeletti vezetéssel, szükséged van elkötelezett keresztények egy csoportjára, akiknek kritikáját elfogadod, és követed!

Fegyelem nélkül nem megy. A jóbarátok, hívők tanácsáról már volt szó, a természetfeletti vezetés egyik támpontja pont az ő tanácsuk. Itt azonban szóba kerül, hogy legyen egy csoport, célszerűen imacsoport, amihez szorosan kötődünk, ahol minket jól ismernek, és hitelesen tudnak eligazítani fontos dolgokban. Ők objektívek tudnak maradni érzelmileg telített helyzetekben is, amikor minket a vágyaink túlságosan befolyásolnának.

 

13. A körülményeket soem szabad Isten vezetési kritériumának tekintenünk egymagukban! Csak a Szentlélek más szavával összefüggésben értelmezhetők, és az eddigi vezetés megerősítésének tekinthetők. Így tudod kitalálni, hogy a negatív körülmények Isten figyelmeztető beavatkozását jelentik-e, vagy a sátán elbizonytalanítási taktikái.

Fentebb már volt szó róla: kapunk olyan impulzusokat pl, hogy tanítói feladatunk lesz, és beiratkozunk teológiát tanulni. Már régóta érlelődött bennünk a vágy a tanítás iránt. Ugyanakkor elbocsátanak a munkahelyről, és meg kell szakítani a tanulást. Most Isten figyelmeztet, hogy mégsem szán tanítónak minket, vagy ez csak a sátán műve? Ilyenkor kell figyelni az egyéb jelekre. A Biblia szerint kellenek tanítók; meg kell hallgatni, mit mondanak a testvérek, és esetleg keresni olyan munkahelyet, ami mellett lehet tovább tanulni. Józanul is végig kell gondolni, vajon ez csak egy felszínes vágy-e bennünk, vagy komoly igény. Összetudnánk-e hangolni a családi életünkkel? Körbe kell járni a helyzetet: Biblia, hittől átjárt józan ész, hívők (jóbarátok) tanácsa, körülmények.

13.b) Fontos feladat előtt törekedj arra, hogy Isten vezetését valóban félreérthetetlenül, világosan meghalljad! Akkor a negatív körülmények az utadon nem nyugtalaníthatnak téged.

Célszerű akár böjtöt is tartani, várni, megerősítő jelet kérni, és főleg a Szentírást olvasni. Ha semmi nem történik, nyitottan Isten közbeavatkozására elkezdeni cselekedni.

14. A pozitív körülményeket és a sikereket megvizsgálás nélkül ne vedd Isten utalásának arra, hogy a megfelelő helyen vagy! Ítéld meg ezt a helyzetet a Szentlélektől már megkapott impulzusok fényében mielőtt pozitív útmutató megerősítésnek vennéd őket!

Itt tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint korábban többször is. Soha ne egy jel után menjünk! Mindig a jeleket összeségében kell megvizsgálni, és várni, valamint kérni a jeleket, amíg biztosak nem leszünk a dolgunkban.

 

Galamb, tűz, szél, víz, olaj - megannyi Szentlélek szimbólum a kereszténységben. 15. Soha ne cselekedj egyetlen impulzusra, indításra, hanem hagyd, hogy az megerősítést nyerjen! Ítéld meg azt a Biblia kijelentéseinek és megújult értelmed tanúságtételének fényében! Vesd alá érett és tapasztalt keresztények megítélésének és várj arra, hogy Isten a maga idejében megteremti a megfelelő körülményeket!

No komment, ismétlés a tudás anyja. Bizonyos esetekben kétségkívül érett keresztények tanácsára van szükség, egy jó barát esetleg csak a saját vágyai mentén adna tanácsot, bármennyire is jószándékú. Vagy eleve ostobácskának tartana, ha Isten vezetéséről beszélnénk neki. Néha, még ha különben hívő, akkor is! Jó, mi?

 

16. Sok olyan impulzus, amit Istentől eredőnek tartunk a saját lelkünkből származik: értelmünkből, akaratunkból és érzelmeinkből. Csak ennek tudatos felismerése, és e három alárendelése Isten Igéjének, fognak téged megőrizni a hibás döntésektől.

Évekig éltem abban a tudatban, hogy Isten híres írót akar faragni belőlem. Rengeteg szubjektív impulzust kaptam, és önképző körbe is bekerültem. De nem bíztam el magam, tudtam, csak egy forrásra (a szubjektív impulzusokra) nem támaszkodhatom. Aztán kiderült: nem vagyok elég tehetséges, és a kritikákat sem bírom eléggé feldolgozni. A reményeim kettétörtek. Csalódott voltam, és kicsit mérges Istenre, úgy éreztem, kicsit becsapott. De örültem, hogy tartózkodó maradtam, és nem hallgattam túlságosan a szubjektív impulzusokra. Ráadásul kiderült, pszichiátriai betegségem is van, és ez sok „impulzust” megmagyaráz, mint kizökkent pszichém termékét. Nekem még óvatosabbnak kell lennem az impulzusokkal, mivel a lelkem eleve hajlamos „termelni” ilyeneket. De nem vagyok ön vagy közveszélyes őrült! Nagyon kevés az ilyen pszichiátriai beteg, legtöbbünk, szépen megél a társadalomban orvosi segítséggel. Kisp..t fogom szégyelni, hogy defektes vagyok. Megtanultam vele együttélni, közös eredményeink a pszichiáteremmel inkább büszkeséggel töltenek el.

 

A keresztény metódus 5.17. Vizsgáld meg, hogyan kaptál egy impulzust és mi annak a végcélja? Nyomasztó, kényszerítő hang-e, vagy olyan, mint egy jóbarát jóindulatú tanácsa? A sátán soha nem tudja utánozni Krisztus békéjét!

De tapasztalatom szerint mézes-mázas is és fenyegető is tud lenni. Rejtett bűntudatra hatni. De akkor se ő a főnök, csak szeretné elhitetni. Mindig idő és türelem kell, és valamennyi helyzetjelző figyelembe vétele, hogy egy impulzust helyesen meg tudjunk ítélni.

17.b) Végcélja (a sátánnak) az összezavarás és a gonosz cselekedetek, míg Isten szavának a jó gyümölcsök és a békesség.

Jó gyümölcsök: a jó tettek, lelkileg pedig: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság. hűség, szelídség, kedvesség és mértékletesség. (Katolice: plusz – tisztaság, hosszantűrés, szerénység) Gal 5 22-23

18. Gyakorold szellemedben (kat. – lelkedben) a Szentlélek hangjának meghallását! Az Úr imádása nyelveken értékes segítség az Isten előtti elcsendesedésben. Tiszta, érzékeny lelkiismeret nélkül akadályozott lesz a vezetés, vagy félreérted azt. Isten hűséget vár el a kis dolgokban, mielőtt nagy dolgokat bízhatna rád!

A nyelveken imádás egyszerűen hablatyolás Isten színe előtt.
Értelmetlen szótag és hangözön, Istenre figyelő szívvel. Belsőleg Istenre figyelsz és közben engeded, hogy mindenféle hang és szótag kijöjjön a szádon. Be lehet gyakorolni, csak meg kell szokni. De a lényeg az Isten előtti elcsendesedés, erre meg egy csendes figyelemkoncentráció is nagyszerű, miközben Istenre irányítod a figyelmedet, a gondolkodást mellőzve. (Szemlélődsz. Természetben különösen jó gyakorolni, esetleg Oltáriszentség előtt.)

 

19. Isten nem ismer személyválogatást, de elvár bizonyos magatartást, mielőtt bölcsességét rád bízhatja! Szükséged van Dániel szilárd elhatározására a szívedben, hogy hűségesen Isten törvényeihez tartod magad, és arra, hogy nem szennyezed be magadat. Mózestől megtanulhatod, hogy Isten világosan szeretné látni, mit részesítesz előnyben. Aztán nevelni fog téged, és szelíd, alázatos és megbízható emberré tesz!

 

20. A Szentlélek a Te helyzetedbe is egész konkrétan akar beleszólni, mint ahogy az Apostolok Cselekedeteiben is tette! Ilyen konkrét utasítás soha nem jön derült égből villámcsapásként, hanem mindig egy előkészített helyzetbe ágyazódik bele. Ha nem ez az eset, akkor a jövőre való előkészítésnek vedd ezt az impulzust, vagy mint tévedést tedd félre!

21. Ha a Szentlélek egy konkrét utasítást adott neked, ez nem marad egy ködös, bizonytalan impulzus.

Megerősítő körülmények és a Szentlélek további szava fogják igazolni ezt az impulzust. Ne játszd ki Isten vezetését lelki életed bizonyítékaként, hanem mindig gyakorold a tartózkodó magatartást és udvariasságot!

 

Az örök alap. Kellően súlyozva! Az átokzsoltár nincs egy értéken Jézus szavaival, pl.

22. A Szentlélek sohasem fog teljesen új információt adni, hanem mindig az Írás összefüggéseit vagy bölcsességeit magyarázza vagy hangsúlyozza!

23. Még ha megerősítően szólt is Szentlélek, ez nem jelenti azt, hogy azonnal lázas tevékenységbe kezdj! Jó ha ezt mégegyszer megvizsgálod, és aláveted érett keresztények megítélésének, és kéred áldásukat!

 

24. Sokszor úgy látszik, hogy akkor is várnunk kell, ha Isten szólt, mert Istennek meg van a saját időrendje. Ezt az időt arra akarja használni, hogy bennünket, másokat és a körülményeket előkészítse.Ez az idő, amelyben sokszor csak negatív, visszatartó impulzusokat kapunk, nagyon értékes lesz lelki felfegyverkezésünk szempontjából.

 

25. Fontos, hogy abban az időben, amikor Isten útmutató üzenetére vársz, maradj mozgásban, mint ahogy egy autót könnyebben lehet egy adott irányba kormányozni, ha lassan gurul! Minden bezárkózás és görcs csak nehezítheti a helyzetet!

 

26. A Szentlélek szavának megítélésekor nem szabad a számunkra legkellemesebb és legveszélytelenebb értelmezést keresnünk. Értelmezzük azt az összes többi utalással összefüggésben! Nem mindig a legkényelmesebb út a helyes. Isten néha felkészít bennünket nehéz helyzetekre, hogy ha ezekben leszünk, a helyükre tudjuk tenni azokat, helyesen tudjuk értelmezni.

Jó példa erre Pál apostolé, akinek többször is megjövendölték, hogy fogságba fog esni. Többen próbálták ezért Jeruzsálemtől visszatartani. De ő elfogadta ezt Isten akaratának, és beteljesítette sorsát.

 

Több út vezet a célhoz. Néha éppen csak mozgásban szabad lenni. De igyekezet nélkül Isten sem tesz semmit. Aztán elkezd tisztulni a kép, és beindul minden.

27. Egy neked adott ígéret, akár ítélet, akár áldás, még nem jelenti azt, hogy feltétlenül úgy kell bekövetkeznie! Beteljesedése engedelmességedtől és lelki fegyelmezettségedtől függ!

 

28. A Bibliában az az ígéretünk van, hogy „Krisztus békessége” fog vezetni bennünket döntési helyzeteinkben. Ez azonban csak akkor lesz megbízható, ha megtanultunk állandóan ebben a békességben mozogni. Ez a békesség a Lélek gyümölcse. Több feltétele van annak, hogy ez a gyümölcs növekedhessen.

 

29. A Biblia különbséget tesz a prófétálás ajándéka és a próféta tisztje között. A prófétálás rendszerint építésre, intésre és vigasztalásra szolgál. A próféta tisztébe ezenkívül még a kinyilatkoztatás ajándékai is beletartoznak. Aki megkapta a prófétálás adományát, az még egyáltalán nem próféta, és ne értékelje túl adottságát!

 

30. Isten megígérte, hogy álmokon és látomásokon keresztül fog szólni. Ennek ellenére a Biblia egész józanul elismeri, hogy ezek a fantáziánkból vagy a vágyainkból is eredhetnek. Bölcsességre és megítélési készségre van szükségünk, hogy megbízhatóan tudjunk bánni ezekkel.

 

31. Nincs szükséged természetfeletti vezetésre ahhoz, hogy tanúságot tegyél! Isten erre vonatkozóan világosan kijelentette az akaratát! Használj fel minden alkalmat, hogy Uradról szóval és tettel tanúságot tegyél! Látni fogod, hogyan veszi majd kézbe Isten a helyzetet, hogy embereket magához vonjon.

 

32. Isten elvárja tőled, hogy használd megújult értelmedet és munkálkodj Érte, ahol lehetőségét vagy szükségét látod! Egész biztosan be fog avatkozni közvetlen, direkt szavával, ha rossz irányba haladsz, vagy irányváltoztatást szeretne, vagy ha egy bizonyos időben meghatározott helyen követeként használni akar.

 

Nem kell mindig különleges jelekre várni. Mi szól mellette, mi ellene? Mekkora a kiszámítható kockázat? Mit mond Isten? Hallgat? Oké. Dönts okosan, és cselekedj bátran! Isten gyermeke vagy isteni méltósággal. Élj is úgy!

33. Sok döntés esetében azt szeretné Isten, hogy nagy bölcsességgel, megújult értelmed alapján dönts! Nem akarja, hogy kiskorúak maradjunk! Az a vágya, hogy munkatársakká váljunk az Ő Országában!

 

34. Az „ujjal rámutatás” (bibliai szövegben) a „bibliai igék húzása”, a „gyapjú kitevés” és hasonló módszerek nem megfelelő magatartás arra hogy Istentől választ követeljünk! Ezzel úgy lépünk fel Isten előtt, mint aki dirigálni akarja Őt, és arra akarjuk rábírni, hogy úgy és akkor szóljon, ahogy és amikor mi akarjuk. Ezzel tiltott módon belenyúlunk Isten szavának szuverenitásába!

A „gyapjú kitevés” utalás Gedeonnak, Izrael egyik bírájának tettére, aki döntési helyzetben gyapjút tett a mezőre, és arra kérte Istent, hogy ha valóban ő a választottja, akkor a gyapjú legyen nedves reggelre és a föld körülötte száraz. Majd megismétli a próbát, hogy a gyapjú legyen száraz és a föld nedves. Alkalmanként segíthetnek ezek a fenti módszerek, de tartósan nem szabad ezekre támaszkodni, hanem inkább vegyük komolyan, amikre ezek az alapelvek és a Szentírás tanítanak.

 

35. A Bibliában ezt az alapelvet találjuk: a szilárd étel a felnőtteknek való. Amíg fiatal keresztény, illetve visszamaradt növekedésed miatt kiskorú vagy, minden foglalkozás a természetfelettivel veszélyes!

Sok rejtett bűnnek és bűncsírának kell a felszínre jönnie, míg igazán szabadon tud minket használni a Lélek. Megtisztít az Úr, mielőtt sokat bíz ránk.

Vagyis a hitben „fiatal keresztény” a szeretet és hit mindennapi cselekedetivel építse magát, mélyítse az Úrral való kapcsolatát, így idővel alkalmassá válik a természetfelettivel való kapcsolatra. A türelmes együttműködéssel gyorsítja legjobban ezt a folyamatot.

 

Zoli

;-)

 

Ennyi. Buli az élet Istennel. Meg szívás is. De akkor is jó.

2 thoughts on “A keresztény metódus 3.

  1. strangepassanger

    Szükségünk van elkötelezett keresztények egy csoportjára ezt énis igaznak látom, s még azzal egészíteném ki  hogy ezeknek az embereknek a kritikáit elfogadjuk e , ez a kivitelezésben necces mert annyian annyi félét mondanak még egy közösségen belül is

    tapasztalatom szerint, az utóbbi két évben, ami viszont szerintem szuperjó ha van egy lelkivezető pap, s ha az Ő kritikáit elfogadjuk s követjük.

    Á

Vélemény, hozzászólás?