A keresztény metódus 2.

Biblia6. Minden természetfeletti impulzust a Biblia ítéljen meg, mint objektív mérték! Mivel ugyanaz a Szentlélek ihlette, amelyik szól hozzánk, ő sohasem fog önmagának ellentmondani! Minden olyan kijelentést, amely a Biblia igazságaitól eltér, vagy azon túlmutat, mint hamisat, meg kell tagadnunk! Alapos Biblia ismeret nélkül nem lehetséges a megítélés és a Szentlélek szavával való foglalkozás veszélyes.

Itt az ideje néhány szót szólni a Biblia tanulmányozásáról. A napi Biblia olvasás alap. Elmélkedni kell fölötte, és gyakorlattá tenni az olvasottakat a szeretet szellemében. Egy idő után már kialakul egy bibliai szemléletmód, és ez segít a Szentlélek szavának megítélésében. De itt többről van szó. Célszerű Biblia ismereti kurzusra menni, és alaposabban megtanulni, amit csak lehet a Szentírásról. Ki-ki a saját felekezetében, mint ahogyan a hitet is a saját felekezeten belül kell megélni, keresve az élő részeket, ahová hozzá tudunk csatlakozni. A halott ágakat célszerű kerülni, hacsak nem kifejezetten oda küld az Úr, mert munkát bíz ott ránk. Ahol a szeretetet élik, ott él az egyház, oda kell nekünk is menni. Vagy éppen ellenkezőleg – de ez haladóknak való – oda, ahol áldozatra, tűrésre, szelíd szenvedésre van szükség, és a jóban való kitartásra. Még egy fontos gondolat, és ez a Dombi Ferenc: Hang könyvsorozatból (kétes forrás!) való, de szerintem igaz: nem minden egyenrangú a Bibliában. Jézus élete és szavai a mérce minden Bibliai igéhez. Egy sarkított példa: egy átok zsoltár nem egyenértékű Pál apostol Szeretet-himnuszával.

Tehát igyekezzünk alaposan megismerni a Szentírást, ha azt akarjuk, hogy hatékonyan működjön a Lélek bennünk és általunk!

7. Legtöbb vezetésre vonatkozó kérdésünkre a Bibliában megtaláljuk a választ. Először azt kell tanulmányozni, hogy mit mond a Biblia az adott óhajainkról. Zárjuk azt a szívünkbe, mielőtt Istent arra kérnénk, hogy más módon jelentse ki nekünk az akaratát!

Ehhez nem nagyon tudok semmit hozzáfűzni. Biblia olvasás, megint. És keressük először az egyszerűt, már meglévőt, természetest, a különleges magánkinyilatkoztatások helyett! De van személyes vezetés is. És az is kell. Az elvek mellett az egyéni tapasztalat – és a tévedések, hibák felvállalása – fog előbbre vinni.

7.b) Ha a Biblia kijelentései átalakították, képezték gondolkodásunkat, könnyebb lesz meghallani, mit mond a Szentlélek.

Már említettem, hogy egy idő után szert teszünk bibliai személetmódra, amely segít a sugallatokat, impulzusokat megítélni.

8. Tudatosítsd magadban a Biblia olvasásakor, hogy rossz hagyományok, előítéletek, vagy nevelési befolyások akadályozhatnak abban, hogy azt olvasd ki a Bibliából amit Isten valójában elgondolt. Képezd magad abban, hogy minden kijelentést összefüggéseiben úgy tudj megvizsgálni, ahogyan egyszerűen és szó szerint megíratott!

untitledMég egy alapelv a Biblia olvasásához: összefüggéseiben kell nézni a Bibliát, mert a könyvek, fejezetek gyakran utalnak egymásra. És egyszerűen, szó szerint véve az értelmet, hiszen egyszerű embereknek írták. De azért célszerű ha van nálunk egy értelmezési segédlet (a Biblia kiadások eleve az oldal alján szoktak tartalmazni ilyent), mert Jézusnak is voltak pl. hasonlatai, amiket nem szabad szó szerint venni. (Például amikor a botránkozásról beszél, és azt javasolja, hogy inkább vájjuk ki a szemünket. Ez hasonlat, nem kell tényleg kivájni a szemet. A Jelenések könyve pedig érthetetlen, ha szó szerint vesszük.)

9. Magatartásod és gondolkodásod alapvető megváltoztatása nélkül nem lesz lehetséges, hogy megbízhatóan kitaláld Isten akaratát. Értelmednek meg kell újulnia Isten Igéjének magadbafogadásával, és az ennek megfelelő cselekedetekkel!

Mivel fontos, ismét: ima, szentírásolvasás, cselekvő szeretet. Ez az alap. Utánamenni a hétköznapi feladatoknak, éberen figyelni, hol van ránk szükség.

9.b) Ha megtanultál Isten kategóriáiban gondolkodni, a vezetés nem lesz többé probléma.

Az a bizonyos bibliai személetmód. De azért ideteszem: ki-ki a saját felekezetének tanításait (prédikációk, könyvek, újságcikkek, bibliai széljegyzetek, stb.) is tanulmányozza!

10. Isten a partnerének és nem robotnak teremtett téged! Meg akar tanítani téged, hogy megújult értelmeddel Vele együtt gondolkodj, és felelősséget hordozz! Ha megkaptad a feladatod, szabad bizakodva törekedned a célra, ha emellett állandóan nyitott maradsz Isten útmutatásai iránt.

Nem fogja Isten direktbe megmondani mit és hogyan kell tenned. Azért van értelmünk, hogy erre magunktól rá tudjunk jönni. Ha rosszul tesszük, majd ő közbeszól. Ezért kell nyitottnak lenni továbbra is Isten felé. Egy korábban kapott impulzust is pontosabbá tehet, ahogyan előrehalad az idő és éretté válik rá a helyzet.

A szerző (Eberhard Mühlan) személyes tapasztalata (nekem erre vonatkozó említésre méltó még nincs) hogy a családi autó elöregedett. Váltani kellett volna, de nem volt rá pénz. Várt, imádkozott, megbeszélte a feleségével és az a kép jelent meg benne, hogy egy bizonyos típust kellene kérnie. Telt az idő, és nem látszott a dolgok vége. Aztán egy igehirdető jött a városba, akinek pont olyan autója volt, mint amilyennek a képét Eberhard megkapta belül. Amikor az igehirdetés után a reptérre mentek ki, a férfi Eberhard felé fordult: – Rájöttem, hogy neked kell adnom az autómat. – mondta, és úgy is tett. A rhéma (speciálisan, az adott helyzetre vonatkozó jel) beteljesedett.

Vége a második etapnak. Tanulj, Kedves Olvasó, fejlődj, és szolgálj! Isten áldjon!

;-)

Zoli

Vélemény, hozzászólás?