Címke: kereszténység

Isten bennünk van? (Krisna tudatú megközelítés)

tamás„Isten országa bennetek van és körülöttetek, nem kőből és fából épült házakban. Hasítsd szét a fát és én ott leszek, emeld fel a követ és megtalálsz. Ezek az élő Jézus titkos szavai. Aki megfejti e szavak értelmét, az nem ízlelé meg a halált.” (Nag – Hammadi tekercs, Tamás evangéliuma)

 

Ezt a leletet a Vatikán apokrif iratnak minősítette, de ha összevetjük az indiai kultúrával, vaisnava (Krisna-tudat) hittel, az megmagyarázza a leírtak igazságát. Isten minden ember szívében (és minden atomban) jelen van, az egyéni lélek mellett Felsőlélek (paramatma) formájában. Ahogyan a napfény is visszatükröződik millió ékkövön, úgy Isten is jelen van a legparányibb atomban is. A Felsőlélek mint egy “kamera” rögzíti az egyéni lélek tetteit (karma) és szándékait. A karma, a hatás és visszhatás törvényszerűsége az emberi cselekedetek területén, amely áttekinthetetlenül szövevényes. Minden tett egy ugyanolyan súlyú, és azonos irányú következményt von maga után. Ha valakivel jót teszünk, akkor a jövőben (akár későbbi életeink valamelyikében) ugyanolyan jó fog történni velünk. Ha viszont valakinek ártunk, akkor később nekünk is pontosan ugyanolyan ártalmat kell elszenvednünk. (“Amely mértékkel ti mértek, azzal mérnek majd nektek is” [Márk 4:24]) Így a saját múltbéli cselekedeteink alakítják ki a jelenlegi sorsunkat, és a jelenlegi tetteink határozzák meg a jövőnket. A tettek jó és rossz minősítését a szentírások törvényei határozzák meg. Isten mindenki szívében jelenlévő formája, a Felsőlélek biztosítja, hogy előbb vagy utóbb (akár sok-sok élet után) mindenki megkapja saját cselekedetei visszhatását.

 

Kyky

Onnan áld meg az Isten, ahonnan a legkevésbé számítasz rá

csókKépzeld el: állsz egy probléma előtt, és ráncolt homlokkal agyalsz hogyan jöhetnél jól ki belőle. Aztán édes, ismerős illatot érzel, és máris átölel hátulról, ő, és édes csókot lehel a tarkódra. Hirtelen biztos leszel benne, hogy minden meg fog oldódni. Megfordulsz, és máris megajándékoz ajkai puha melegségével.

Nna, így éreztem magam lélekben, amikor az alanti két zeneszámmal találkoztam. Anno földig esett az állam, mikor megtudtam Béyonce-ról, hogy mélyen hívő keresztény testvérem (és a saját szájával mondta ki, őszinte örömmel) hát most is a cipőm orrán koppant, amikor végighallgattam Ákos dalát, az „Igazán” – t. Mert Jézus Krisztusról énekel. Ez a leírás senki másra nem illik rá. Ákos, Te hívő vagy? Követed a mi Urunkat? Tudtam, hogy jó fej vagy, meg Szombathelyen voltál katona, de ezt azért nem hittem volna. Azt nem tudom, vallásos vagy – e, de a nem vallásosok csak csipegetni szeretnek Belőle, Full HD-ban a vallásgyakorlók élvezik (és hordozzák) Őt.

A másik számot úgy ismertem meg (teljesen más stílus, a fenti kifinomult eleganciához semmi köze) hogy kisebbik fiam, Bálint hallgatta, és ez milyen jó. Az ja, mondtam, egy ronda rap szám. De ha már a gyerek szereti, csak végig hallgatom, tudjam már mit szeret. Nos, ha sok ilyen élményem lesz, tuti kilazul az állam. Igen, megint a földről szedtem fel.

Nagyon fiatalosak az előadók, és elképesztően bölcsek. Nem hiszem el, hogy nem a saját életükből merítik (egyébként Ákoshoz hasonlóan) az ének szövegét. Egyszerűen nem tudom jellemezni. Csúnya szavakkal meg nem szeretném jelezni a megrendültségem.

Fanka és Kowa: Ez a mi mesénk

(A legenda szerint a penicillint egy szicíliai nyomornegyed szemétdombján virító penészgombából nyerték ki. Aki felfedezte, nem értette, hogy képes ott életben maradni. Hát a penicillintől.)

Ott csókol meg az Isten, édes, áldó csókjával néha, ahonnan a legkevésbé várjuk. Van érzéke a romantikához? Úgy vélem, van.

;-)

Zoli

Ki az én testvérem?

A cölöpsor a végtelen tengerhez vezet.

A cölöpsor a végtelen tengerhez vezet.

Tudod, mi kell, hogy öntudatos, értékes emberként élj? Mindössze két dolog.

Először is, hogy nagyjából két másodpercenként levegőt végy. Hogy kb. másfél másodpercenként egyet dobbanjon a szíved. Tehát: hogy létezz!

Aztán, hogy tőled telhetően törekedj a jóra. Akár azt valósítod meg, amit otthonról hoztál, akár, amire az élet tanított, akár amit angyali erők sugalltak, akár amit a gurud tanácsolt, akár amit a pap prédikált a szószékről, akár amit a pszichológiai kézikönyvedből olvastál ki, akár egyszerűen csak teszed a dolgod. Akár konzervatív vagy, akár szabadelvű, akár feminista, akár antifeminista, ha az életed ezeket termi: „szeretet, öröm, békesség, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség” (Gal 5,22-23) akkor egy úton járunk. Akkor testvér vagy.

Nem mindenben fogunk egyetérteni, nem mindenben fogjuk egymást támogatni, és néha jól össze is veszünk, de akkor is testvérek vagyunk, és mind a ketten a Mennyország, az Örök Haza felé vándorlunk. Néha csigatempóban, vért izzadva minden milliméterért, néha szárnyalva, mint a sasok, de megyünk! És ez szerintem akkor is így van, ha ebből egy kukkot se hiszel el.

Ha pedig Neked, aki ezt a bejegyzést olvasod, az életed nem termi a fenti gyümölcsöket; ha a személyes örömeidet fontosabbnak tartod embertársad bajának orvoslásánál, akkor rád mindez jövő időben igaz.

Mert kétféle ember él a Földön: az egyik a barátom.

A másik pedig az LESZ.

 

;-)

 

Zoli

A keresztény metódus 2.

Biblia6. Minden természetfeletti impulzust a Biblia ítéljen meg, mint objektív mérték! Mivel ugyanaz a Szentlélek ihlette, amelyik szól hozzánk, ő sohasem fog önmagának ellentmondani! Minden olyan kijelentést, amely a Biblia igazságaitól eltér, vagy azon túlmutat, mint hamisat, meg kell tagadnunk! Alapos Biblia ismeret nélkül nem lehetséges a megítélés és a Szentlélek szavával való foglalkozás veszélyes.

Itt az ideje néhány szót szólni a Biblia tanulmányozásáról. A napi Biblia olvasás alap. Elmélkedni kell fölötte, és gyakorlattá tenni az olvasottakat a szeretet szellemében. Egy idő után már kialakul egy bibliai szemléletmód, és ez segít a Szentlélek szavának megítélésében. De itt többről van szó. Célszerű Biblia ismereti kurzusra menni, és alaposabban megtanulni, amit csak lehet a Szentírásról. Ki-ki a saját felekezetében, mint ahogyan a hitet is a saját felekezeten belül kell megélni, keresve az élő részeket, ahová hozzá tudunk csatlakozni. A halott ágakat célszerű kerülni, hacsak nem kifejezetten oda küld az Úr, mert munkát bíz ott ránk. Ahol a szeretetet élik, ott él az egyház, oda kell nekünk is menni. Vagy éppen ellenkezőleg – de ez haladóknak való – oda, ahol áldozatra, tűrésre, szelíd szenvedésre van szükség, és a jóban való kitartásra. Még egy fontos gondolat, és ez a Dombi Ferenc: Hang könyvsorozatból (kétes forrás!) való, de szerintem igaz: nem minden egyenrangú a Bibliában. Jézus élete és szavai a mérce minden Bibliai igéhez. Egy sarkított példa: egy átok zsoltár nem egyenértékű Pál apostol Szeretet-himnuszával.

Tehát igyekezzünk alaposan megismerni a Szentírást, ha azt akarjuk, hogy hatékonyan működjön a Lélek bennünk és általunk!

7. Legtöbb vezetésre vonatkozó kérdésünkre a Bibliában megtaláljuk a választ. Először azt kell tanulmányozni, hogy mit mond a Biblia az adott óhajainkról. Zárjuk azt a szívünkbe, mielőtt Istent arra kérnénk, hogy más módon jelentse ki nekünk az akaratát!

Ehhez nem nagyon tudok semmit hozzáfűzni. Biblia olvasás, megint. És keressük először az egyszerűt, már meglévőt, természetest, a különleges magánkinyilatkoztatások helyett! De van személyes vezetés is. És az is kell. Az elvek mellett az egyéni tapasztalat – és a tévedések, hibák felvállalása – fog előbbre vinni.

7.b) Ha a Biblia kijelentései átalakították, képezték gondolkodásunkat, könnyebb lesz meghallani, mit mond a Szentlélek.

Már említettem, hogy egy idő után szert teszünk bibliai személetmódra, amely segít a sugallatokat, impulzusokat megítélni.

8. Tudatosítsd magadban a Biblia olvasásakor, hogy rossz hagyományok, előítéletek, vagy nevelési befolyások akadályozhatnak abban, hogy azt olvasd ki a Bibliából amit Isten valójában elgondolt. Képezd magad abban, hogy minden kijelentést összefüggéseiben úgy tudj megvizsgálni, ahogyan egyszerűen és szó szerint megíratott!

untitledMég egy alapelv a Biblia olvasásához: összefüggéseiben kell nézni a Bibliát, mert a könyvek, fejezetek gyakran utalnak egymásra. És egyszerűen, szó szerint véve az értelmet, hiszen egyszerű embereknek írták. De azért célszerű ha van nálunk egy értelmezési segédlet (a Biblia kiadások eleve az oldal alján szoktak tartalmazni ilyent), mert Jézusnak is voltak pl. hasonlatai, amiket nem szabad szó szerint venni. (Például amikor a botránkozásról beszél, és azt javasolja, hogy inkább vájjuk ki a szemünket. Ez hasonlat, nem kell tényleg kivájni a szemet. A Jelenések könyve pedig érthetetlen, ha szó szerint vesszük.)

9. Magatartásod és gondolkodásod alapvető megváltoztatása nélkül nem lesz lehetséges, hogy megbízhatóan kitaláld Isten akaratát. Értelmednek meg kell újulnia Isten Igéjének magadbafogadásával, és az ennek megfelelő cselekedetekkel!

Mivel fontos, ismét: ima, szentírásolvasás, cselekvő szeretet. Ez az alap. Utánamenni a hétköznapi feladatoknak, éberen figyelni, hol van ránk szükség.

9.b) Ha megtanultál Isten kategóriáiban gondolkodni, a vezetés nem lesz többé probléma.

Az a bizonyos bibliai személetmód. De azért ideteszem: ki-ki a saját felekezetének tanításait (prédikációk, könyvek, újságcikkek, bibliai széljegyzetek, stb.) is tanulmányozza!

10. Isten a partnerének és nem robotnak teremtett téged! Meg akar tanítani téged, hogy megújult értelmeddel Vele együtt gondolkodj, és felelősséget hordozz! Ha megkaptad a feladatod, szabad bizakodva törekedned a célra, ha emellett állandóan nyitott maradsz Isten útmutatásai iránt.

Nem fogja Isten direktbe megmondani mit és hogyan kell tenned. Azért van értelmünk, hogy erre magunktól rá tudjunk jönni. Ha rosszul tesszük, majd ő közbeszól. Ezért kell nyitottnak lenni továbbra is Isten felé. Egy korábban kapott impulzust is pontosabbá tehet, ahogyan előrehalad az idő és éretté válik rá a helyzet.

A szerző (Eberhard Mühlan) személyes tapasztalata (nekem erre vonatkozó említésre méltó még nincs) hogy a családi autó elöregedett. Váltani kellett volna, de nem volt rá pénz. Várt, imádkozott, megbeszélte a feleségével és az a kép jelent meg benne, hogy egy bizonyos típust kellene kérnie. Telt az idő, és nem látszott a dolgok vége. Aztán egy igehirdető jött a városba, akinek pont olyan autója volt, mint amilyennek a képét Eberhard megkapta belül. Amikor az igehirdetés után a reptérre mentek ki, a férfi Eberhard felé fordult: – Rájöttem, hogy neked kell adnom az autómat. – mondta, és úgy is tett. A rhéma (speciálisan, az adott helyzetre vonatkozó jel) beteljesedett.

Vége a második etapnak. Tanulj, Kedves Olvasó, fejlődj, és szolgálj! Isten áldjon!

;-)

Zoli

A keresztény metódus

Uralmat kér, nem lacafacázik, férfiember a javából. De el nem múló boldogságot ígér.  És megint férfiember, mert jót áll a szaváért.

Uralmat kér, nem lacafacázik, férfiember a javából. De el nem múló boldogságot ígér. És megint férfiember, mert jót áll a szaváért.

Szóval az ezotéria, és számos – bocs, de – valláspótlék irány, sokszor azzal hódít (Müller Péter például azzal ajánlja egyik könyvét, <Ji csing? Pálcikával való jóslásról szól> hogy itt a módszer a természetfeletti konkrét, és segítő beavatkozásának elnyerésére. Hát egy vallásos érzékkel megáldott ember, ha erre nem harap, akkor mire?), hogy könnyen elérhető misztikát és isteni segítséget kínál.

Ettől tud eldurranni az agyam: erőket és csodákat emlegetnek, és azt hiszik, uralják, holott nagyon, de nagyon sokszor nem. Mire alapozom ezt a sommás véleményt? Hogy ismerem és gyakorlom a keresztény metódust. Össze tudom hasonlítani ezt a mai, alig pár évtizedes divatirányzatot (mert nekem az), egy több évezredes kimunkált (és működő!) úttal.

Persze pl. abban, hogy közösséget vagy közösségeket hogyan vezet az Úr, kevés tapasztalatom van. Remélem, barátaim a Keresztény Férfiak Társaságánál segítségemre lesznek, hogy ebben is kimerítő tapasztalatokat szerezzünk.

Eberhard Mühlan: Hogyan vezet minket a Szentlélek? c. könyve alapján írom mindezt. A könyv harmincöt alapelvet fogalmaz meg a vezetéssel kapcsolatban, és ezeket egységként kezeli. Én sem hagyok ki belőle egyet sem. (Megrendelhető a Marana tha kiadónál, a szerző sokkal profibb az elvek ismertetésében, és gyakorlásában, a könyv példákkal magyarázza ezeket a tömören megfogalmazott elveket. A mű vékony, olvasmányos, olcsó. És a bevételből nem részesedem. J Ajánlom mindenkinek.)

Kezdjük hát!

 

1. A Szentlélek vezetése csak akkor lehetséges, ha Jézust mint Urunkat és Megváltónak elfogadjuk, és így újjászületésünk révén Isten gyermekeivé leszünk.

Jézus1

A Szentlélek szimbóluma

Nincsen mese. Meg kell térni, vagyis el kell fogadni Jézust. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni foglalkozni az ő tanításával, a Bibliával (célszerű az evangéliumokkal kezdeni), és életünk középpontjába helyezni az ő akarata szerinti életet. Ha még nem tapasztaltuk meg Istent és az ő szeretetét, célszerű kérni tőle az ő bizonyságát, hogy tényleg él, és szeret, boldogító módon szeret bennünket. Ezután viszont elő a négy evangéliumot, és azt a néhány sor napi adagot, amit feldolgozunk, amin elgondolkodunk, azt próbálni gyakorlattá tenni! (Tehát szeretnünk kell magunkat, a körülöttünk élőket, és Istent. Mindennek pedig tettekben kell kifejeződnie. Nem feltétlen nagy tettekben, sőt! De mindennapi feladat a szeretet kis tetteinek gyakorlása.) Aki így tesz, az előbb-utóbb megtapasztalja Isten jelenlétét és békéjét, örömét és szeretetét, hiszen Isten ott fog élni már a szívében.

1.a) Istennek minden egyes gyermeke számára van életterve, és erre szeretné egészen személyesen rávezetni. Az Isten terve szerinti élet a legboldogabb, legteljesebb és legkalandosabb élet lesz, amit itt, a Földön meg lehet valósítani.

Tehát érdemes figyelni Isten jelzéseire. Ehhez több szó nem is kell.

 

2. Mérlegelj, és add át az életed feltétel nélkül Jézusnak az Újszövetség alapelvei szerint!

Ez ugyanaz, mint amiről már volt szó az első részben. Itt van feketén-fehéren: az Újszövetség alapelvei szerint. Tehát olvasni kell a Szentírást, elmélkedni fölötte. Most, ma mit mond nekem? Mit akarhatott mondani Jézus? (Pál, Péter, János, stb.) Aztán, amit így nyerünk gondolatot, elhatározást, azt igyekezni kell gyakorlattá tenni. Apró lépésekben, minden nap.

2.b) Tégy minden napot újra Isten kezébe, és járj utána éberen és teljes felebaráti szeretettel a felbukkanó feladatoknak!

Teljesítsem állapotbéli kötelességeimet (mint tanuló, dolgozó, főnök, beosztott, anya, apa, gyerek, férj, feleség stb.), és legyek nyitott, még kit/mit hoz elém az Úr, hogy segítsem, meghallgassam, elvégezzem, stb. Célszerű reggel Istennel közösen átgondolni a napot,és egy kis tervet készíteni a feladatokról. Este aztán el lehet számolni, hogy mit sikerült elvégezni, és hogyan, milyen lélekkel?

 

2.c) Így veted meg a legjobb alapját annak, hogy Isten gondoskodjon rólad és belenyúljon a helyzetedbe.

Tehát ez az alap, amihez mindig kell ragaszkodni. Akkor is, ha átmenetileg nehéz, hiszen majd lesz könnyebb, amikor ismét közel érezzük magunkat Istenhez. Erre építve működhet minden más kegyelem jól, az Istentől elrendelt módon és időben.

 

3. Isten az életed célját kitűzte számodra. Minden nap közelebb vihet ehhez a célhoz. Lelki restséged vagy buzgóságod és következetességed a krisztuskövetésben akadályozhatják vagy gyorsíthatják előrehaladásodat ezen az úton.

Tehát van célunk, ez maga Isten, illetve mindenkinek személyesen is van életterve, célja. Ezt általában nem ismerjük, csak vágyakat, késztetéseket élünk meg, melyek jó esetbe terelnek efelé. (Nem mindig! Eltérítő vágyaink is lehetnek.) Illetve körülményeink is az úton tartanak, ha jól viszonyulunk hozzájuk. Erről később. Tehát az előrejutás és beteljesedés feltétele a buzgóság és állhatatosság a krisztuskövetésben. Ima és ebből fakadó szolgálat. Család, munkatársak, barátok, ismerősök és végül az idegenek felé. (Akik végül pont a szolgálat révén válnak ismerősökké, akár barátokká. :-))

3.b) Nem csak egyetlen út vezet el a célhoz. Ha eltévesztetted az utat, vétkezel, de ha megbánod vétkedet, Isten új utat fog mutatni neked.

Tehát a bűnök, vétkek elválasztanak Istentől és életünk beteljesedésétől, céljától. Ha azonban belátjuk, hogy helytelenül cselekedtünk, és próbálunk javulni, akkor új lehetőséget kapunk. Az esti önvizsgálatok erre is jók, hogy hibás lépéseinket belássuk, és javulni próbáljunk.

 

4. Isten szava sokszínű és nem lehet egyetlen sémába belepréselni. De van egy vezetésünk, amely a mi korunkra érvényes: a Szentlélek szava. Az Apostolok Cselekedetei a Szentlélek vezetéséről szóló tankönyvünk. A Szentlélek hangjának meghallása feltétlenül szükséges a hatékony és teljhatalmú szolgálathoz.

Vagyis feltétlenül fontos, hogy megtanuljunk élni Isten személyes, szubjektívan nekünk adott impulzusaival. Ezt sajnos sok keresztény sem teszi. Isten építeni akarja egyházát általunk, és ehhez együtt kell működni vele!

4. b) Isten ránk bízza ezt a fajta vezetést, és a Bibliában kritériumokat ad a vele való bánásra.

Újra: Biblia olvasás és tanulmányozás! Ez még elő fog jönni többször is.

 

5. Minden szubjektív módon felfogott dolgot objektív ismérvekkel kell megvizsgálni. A természetfeletti impulzusokat, indításokat csak akkor vegyük Istentől jövőnek, ha egybe csengenek a Biblia kijelentésével, a megújult értelem tanúskodásával, a testvérek tanácsával és a megerősítő körülményekkel.

JézusUtalnék az „Amikor fényes és sugárzó minden” esetére. Egy mégoly csodálatos szubjektív kijelentést is össze kell vetni a Bibliával, a Bibliai tanításon (nekünk, katolikusoknak még a hagyományon és az Egyházi Tanítóhivatal tanításán is) edzett józan eszünkkel, és a természetfeletti impulzusok megítélésében jártas, hívő tesók véleményével. Mindenkit el fogok szomorítani. Nagyon kevés ilyen van. Vagy van, de azt hiszi, hogy ilyen csak a Szűz Anyától jöhet. Nagyon feminin vallás a Római Katolikus. Aztán nem értjük, miért olyan kevés a férfi a templomokban. Végül megerősítő körülmények is kellenek. Erről még lesz szó, itt annyit, hogy pl. ha azt jelenti ki az Úr, hogy tanítóvá tesz minket, akkor elkezdhetünk tapogatózni, hogyan szerezhetnénk biztos ismereteket a hit dolgaiban. És ilyenkor biztosan találunk is erre lehetőséget. Esetleg egyik ismerősünk szól, milyen nagy szükség lenne itt meg itt egy jó tanítóra. Fel tudjuk magunkat nyugodt szívvel szabadítani minden olyan elfoglaltság alól, amely akadályozná a tanítói szolgálatot, stb. Tehát körülményeink is egybecsengenek a kapott kijelentéssel.

5.b) Soha ne cselekedj csak egy impulzusra! Várj, amíg további helyzetjelző fények megadják a megerősítést!

Tehát: szubjektív impulzus (sugallat, álom, megérzés, stb.), Biblia, az egyház teljes tanításán edzett józan ész, testvérek tanácsa és megerősítő körülmények.

 

 

Folyt. köv.

Még csak az ötödik alapelvnél tartunk!

;-)

 

Zoli