Címke: hős

Ha behunyom a szemem (színjáték)

Szereplők:

Mesélő

Miklós, János, Jóska, Gyuri: idősebb halászok

Isti: a halászlegény, aki hőssé lesz

Hans és Helmut: osztrák katonák

 

ZsoltHa behunyom a szemem, látok egy kis Balaton parti kicsike halászkunyhót, amit a lenyugvó nap fénye fürdet sugaraival. A zöldesen csillogó Balaton késő délutáni hullámtáncát járja, s lassan készülődik befogadni az ezüstös hold sejtelmes fényét, hogy valami titkos nászban majd összeforrhassanak. A sirályok, récék hangos visongása, sivalkodása alábbhagyott már s a vízi szárnyasok próbálnak koraesti fészket találni maguknak, vagy elnyugodva ringatózni a lágy vízben.

 Ősz van már ősz, látszik a vidéken, de még kevésbé érződik az októberi alkonyatban, hisz napközben még a nyarat idéző meleg sem ritka, ami még azt hazudja a tájnak, hogy a nyár az úr, pedig az már messze jár! Érzik ezt a halászkunyhó lakói is, akik esténként már begyújtják a kis vaskályhát s jó pár fahasábbal, száraz náddal enyhítik, melegítik a kunyhó levegőjét. Épp most tett a tűzre egy sovány hasábbal Miklós az idős halász, hisz az ő csontjai már sok telet átvészeltek, hamarább érzi a hűvös levegőt megfáradt teste.

Öt ember üldögél a kunyhóban, látszólag békésen, nyugodtan, pihenésre készülődve. A rozoga kis asztalon fakupákban hűvös, zamatos balatoni bor, amiből egyre sűrűbben kortyolgatnak, s annál jobban megered a nyelvük. A legfiatalabb, még legénykorban lévő halász kissé középen ül s láthatóan ő a legbeszédesebb, bár még a legkevesebbet tapasztalta a világból. Csontos vézna legény, akit nem vesznek igazán komolyan, néha ki is nevetik, legyintenek rá. A halászfalucska többi lakója is amolyan félnótásnak tartja, akinek a szavára nem sokat lehet adni, a lányok sem állnak vele szóba. Bár jóarcú fiú, mégis bolondosnak tartják, aki még a halászmesterséget sem képes kitanulni. Pedig igazán nincs alapja ezeknek a szóbeszédeknek, viszont a szerencsétlen csillagzat, ami alatt született, erre kárhoztatta őt!Később láthatjuk is, hogy mennyire igaztalan vádak voltak ezek! Tán tapasztalatlansága, szertelensége, éretlen jelleme ezt sugallhatta az embereknek, de csak a Jóisten a megmondhatója mi volt az oka!

  De most térjünk csak vissza a kiskunyhó rejtekébe, félhomályába, amit a pipafüst gomolygása még titokzatosabbá tesz!

 A látszólagos nyugalom mögött komoly indulatok rejteznek, elfojtott bánat, keserűség, csalódás. mintha siratnának valamit, vágyakoznának valami – valaki után… Néha egy-egy hangosabb szó is belenyilall az alkonyat vörösébe, de vigyáznak arra, nehogy kiszűrődjön olyan szó, ami veszélybe sodorhatná őket, s másokat. Tudják, hogy veszélyes idők járnak mostanában, az osztrák katonák csapatszámra grasszálnak a környéken és várják a helyi besúgók jelentéseit, híreit, s könyörtelenül lecsapnak azokra, akiket elárulnak júdáspénzen! Az egyik mellettük lévő halászkunyhó mélye is egy menekülő, üldözött katonát rejt, akit ott rejtettek el, menekítve a megtorlástól, ítélettől, gyalázattól! Erről csak sugdolózva beszélnek, mert tudják, hogy a falnak is füle van, s bármikor megjelenhetnek az osztrák pribékek. Ha megtalálják az osztrákok Kossuth katonáját, akkor az ő életük sincs biztonságban!

De nézzük, hallgassuk csak a történetet, minden szónál többet mond a valóság!

zsolt1Miklós: – Nem is tudom, mikor lesz még egyszer ebben a hazában szabadság!

János.: – Ej, hagyd mán el, ne mondogasd annyit, még  a végén elvisznek bennünket is, aztán többet te sem pipázhatsz ebben a kunyhóban!

Miklós: – Mit bánom azt, inkább vigyenek el, de én aztán nem hajtom igába a fejemet az osztráknak! Elég volt 60 évig, mióta élek ezt csinálom, apám is ezt tette. annak a Mária Teréznek, vagy mi is vót a neve! Most végre azt hittem, hogy többé nem kell tőlük félni, Kossuth-ék elrendezik a sorsukat, de aztán mi lett az egészből…

Jóska: – Azt a költőfélét is azt mondják, hogy elkapták, vagy ami rosszabb, el is pusztították azok az orosz kutyák!

Gyuri: – Csendesebben, no, mert tényleg ráfázunk, aztán több szálkát nem nyelünk le, bármilyen girhes halat is fogunk ki!  Nem félek, de ezek bármikor itt teremhetnek, aztán Petőfi ide, Petőfi oda, már nem őt bántják, hanem minket!

Miklós:- Igen elhallgattál te gyerek, az előbb még be nem állt a szád! Mi jött rád! Vagy megijedtél? Hisz magad mondtad, hogy segítetted ezt a nyomorult menekülőt, és egy álló éjszakát voltál mellette! No, mondd, kiféle, miféle ember ez. Rossz ember persze nem lehet, mert Kossuth katonája, az mán igaz!

Isti:- Ez így igaz, és méghozzá én segítettem neki elbújni s könyörögtem be a Ferkó bácsiék szénapadlására! Félt is az öreg, de azt mondta, nem bánja, ez lesz a bosszúja azért, amit a labancféle művelt!

Jóska:- Gyönge egy bosszú, de mi mán csak ezt tehetjük sajna!

Miklós:- Elhallgass már, hadd beszéljen ez a félnótás! De ne hazudj ám gyerek, mert  több hálót  nem adok a kezedbe!

Isti:-  Szent igaz bátyókáim amit mondok, én segítettem neki a lápon hajnalban végigmenni, hisz nálam jobban csak maguk ismerik a zsombékost. Fegyvere is vót, olyan elültöltős mordály, de benedvesedett a lőpora, használni nem tudta!  A  német meg a sarkunkban vót, hallottuk a szuszogásukat, de aztán megijedtek a láptól s visszafordultak.

Miklós:- Ej  ez már nem semmi kisöcsém!

János:- Ne higgy neki, hisz ez félnótás!

Jóska:- Bolond likból bolond szél fúj, el nem hiszem, hogy te hoztad ide ezt a szökevényt!

Gyuri:- Én sem már no, de valahogy idekerült ez a szerencsétlen pára, valakinek kellett segítenie őt akár ki is vót? Bár rólad én se  hinném azt, hogy képes lennél rá, csak a szád jár! A faluban senki nem mondta, hogy te lettél volna, mindenki hallgat mint a sír!

Isti: – Higgyenek már nekem jóemberek! Azért hallgatnak, mert félnek! Félnek a némettől! Még talán maga a ház ura se tudja, hova bújtatta azt a nyomorultat! Jobb is tán, mert egyből kiszaladna a száján az igazság, ha a német a fegyverét rászegezné!

zsolt2Miközben  ott beszélgetnek,  nem is tudják, hogy két német zsoldos, már alig pár kilométerre van tőlük és egyenesen feléjük vágtat lovon! A besúgók jól dolgoztak, jelezték, hogy a környéken bujkál egy szabadságharcos. De az emberek összetartására  jellemző, hogy még a ravasz spiclik sem tudták, hogy kinél, hol és mióta! Amint évődnek, vitatkoznak egymással, lódobogásra lesznek figyelmesek. Hirtelen el is hallgatnak, még az őszi légy zümmögését is lehet hallani. Remélik nem hozzájuk lép be a két zsoldos, nem őket faggatja majd, de sajnos tévednek! Hangos dörömbölés hallatszik, szinte beszakítja az ajtót!  A zsoldosok tudtak magyarul, eleget harcoltak már ellenünk, hogy ismerjék a magyar szót!

Hans: – Kinyitni! Kinyitni! Tudjuk, hogy  erre bujkál egy szökevény!

A halászok összenéztek, majd  Gyuri,  a legbátrabb odament az ajtóhoz, és kinyitotta  nekik. Azonnal beugrottak és fegyverrel a kezükben, szinte rájuk szegezve elkezdtek fenyegetőzve kérdezgetni!

Helmut:-  Azonnal  mondjátok meg, hol bujkál az a magyar kutya, vagy titeket viszünk el a tömlöcbe!

Miklós:– Ha tudnánk, biztosan megmondanánk, de az a baj, hogy még arról sem tudunk, hogy bujkálna  itt valaki!

Helmut:- Hazudsz  magyar, mind egyformák vagytok, de  majd ellátjuk a bajotokat, aztán meglátjuk utána mit mondotok.

A helyzet kezdett elmérgesedni, a németek egyre dühösebben követelték a választ.  Hadonásztak a fegyverekkel, bitófával fenyegetőztek, de úgy látszott, a halászok bátran tartják magukat, nem ijednek meg a saját árnyékuktól!         Ekkor taktikát változtattak, elkezdtek egyszerre hamis nyájassággal, behízelgően kérlelni.

Hans:- Na emberek, nem bánjátok meg, ha elvezettek minket ahhoz a nyomorulthoz! Húsz arany üti a markotokat, nézzétek, itt van a szíjamon a baksis!

És valóban ott függött a szíján pontosan húsz arany  a tarsolyában!  Istinek ekkor felcsillant a szeme, de nem a pénz miatt, hanem azét, mert támadt egy ötlete, amivel talán megmentheti a menekülő magyar katonát!

Helmut:- Na jóemberek, senki  nem akar gazdag lenni? Ennyi pénzt még nem is láttatok egyben! Ehettek, ihattok rajta, a mocskos gúnyáitokat is  kicserélhetitek!

Majd jót nevetett azon amit mondott  s lekicsinylően nézett a halászokra, akik kínos csendben ültek a lócákon. eszük ágában sem volt megszólalni! Isti azonban megtörte a csendet mindenki nagy megdöbbenésére és haragjára, mivel azt hitték, hogy áruló lett belőle!

Isti: – Én elvezetem  kegyelmeteket oda, ahol bujkál ez a katona, hisz  tudom hol van! Magam  láttam arra futni ezt a rongyos embert, azóta  is ott van, úgy tudom! Kéne nekem ez a pénz, mézeskalácsot vennék a  menyecskémnek a vásáron jövő héten!

Helmut:- Na rendben, megkapod a pénzt, ha már elkaptuk, ígérem, de addig semmit! És ha becsapsz, lelőlek mint egy kutyát, érted!

Isti:- Értem hát, ne tessék engem hazugnak gondolni, szívesen segítek az uraknak,  tudom  én, minek hova megy a vége!

Hans:- Azt mi is, ezért mész elöl, mi meg utánad, de ha szökni, vagy cselezni próbálsz, véged! Induljunk! Ti meg jobb ha vigyáztok, mert ha kiderül, hogy segítettetek annak a disznónak, vasra verve mentek a kapitányhoz! Itt maradjatok amíg vissza nem jövünk!

zsolt5A  halászkunyhóban lévők megdermedtek a döbbenettől, a négy halászember szólni sem tudott! Egyrészt tartottak a katonáktól, másrészt csalódtak Istiben akit bár nem tartottak sokra , de árulónak soha nem gondolták! Legszívesebben köddé váltak volna, hogy ezt a gyalázatot ne  éljék át! De hát az ember már csak ember marad, testben  mindenképp! Lehajtották  deres fejüket, aztán csak nézték a kunyhó döngölt agyagpadlóját mindaddig, amíg ki nem mentek az  osztrákok  Istivel! Utána  is csak ültek szótlanul, s néha morrantak egyet-egyet, vagy ittak  egy korty bort a pipafüstre..

Közben már a nádas közelébe értek gyalogosan is a katonák Istivel. a lovakat kikötötték, úgy követték a legényt, aki megállt egy pillanatra és így szólt:

Isti:-  Én már innen  csak úgy vállalom az utat, ha odaadják nékem  baksist, mert nagyon nehéz erre az út, veszélyes , tán jobban  eszembe is jut, ha nálam a jutalom. meg aztán ránk  támadhat az a szökevényféle…

Hans:- Hallgass el és lódulj, mit képzelsz, velünk ne alkudozz!

Helmut:-  Add  oda neki, csak menjünk már, mindjárt teljesen sötét lesz! Ha nekünk ez  itt megmakacsolja magát, vissza sem találunk! Add már oda!

Hans:- Nesze! De most már eredj, vezess oda minket!

Isti:- Köszönöm, instálom  alázatosan, jöjjenek hát!

Azzal Isti elkezdte vezetni őket egyre beljebb a zsombékosba, szinte már maga sem tudta hová vezeti a két zsoldost. Sűrű nádas, süppedő zsombék, nagyon veszélyes annak, aki nem ismeri a járást! Ő ismerte és tudta, hogy nagyon meg kell keverni a két osztrákot, még véletlenül se tudjanak kikecmeregni onnét. De sajnos hibázott, mert a nagy izgalomban nem a jól ismert ösvényen ment, hanem átváltott egy másikra, amin bár járt többször, de korántsem volt  olyan biztos  ismerete.  Azt gondolta, ha minél veszélyesebb ösvényre vezeti őket, bizonyosabb, hogy nem tudnak kikeveredni  s ezalatt kereket oldhat, riaszthatja a magyar honvédet. De elszámította magát, mert a zsombékos azon részébe értek, ahol már nagyon ingoványos volt a talaj, és egyszerre süllyedni kezdtek mindhárman. Kétségbeesetten kapálózni kezdett a két zsoldos, a legény nem esett pánikba, hanem megfogta a 20 aranyat s a két derékig süllyedt katona arcába vágta  közben undorral nézett rájuk! Látható volt, hogy egyikük sem tud már kikászálódni a mocsár szorításából, ottvesznek. De az  egyiküknek még volt annyi ereje, hogy  a fegyverét beélesítse és a menekülő  legényre célozzon. Bár már hasig süllyedt a mocsárban, a bosszú éltette, így sikerült hátba lőnie Istit, aki holtan rogyott össze! Nem jutott messze, hisz a veszélyes ingovány miatt lassan haladhatott előre, ezért meg tudta lőni  a zsoldos.  Még egy kárörvendő kacaj hallatszott az osztráktól , aztán végleg elnyelte a mocsár, társával  együtt.

zsolt4Odaveszett sajnos Isti is, a bátor fiatalember, aki legalább akkora hős volt, mint akit  megvédett az osztrákok bosszújától! Méltósággal halt meg, menekülés közben, éles fegyvertől, nem  júdáspénzzel kezében, amit persze nem is akart, ezért vágta a szemük közé! Ilyen emberek őrizték és vitték tovább még holtukban is a szabadságharc kékes-vörös lángját, amit mindmáig táplálnak  az igaz magyar lelkek!

A  halászok  pár nap múlva rátaláltak és titokban becsülettel eltemették. Levéve süvegüket csak ennyit mondtak magukban, gondolataik rejtekében: – Isten áldja ezt a legényt, aki nagyobb  és bátrabb volt mindnyájunknál , mi pedig hitetlenek voltunk és vakok!

Áldott legyen a forradalom emléke, a hősök és az összes egyszerű ember, akik összetartásukkal és bátorságukkal mindmáig  táplálják a forradalom ügyét és méltóságát! Isten áldja meg őket!

Vége

Németh László Zsolt

 

 zsolt3

 

 

 

 

Egy hős Férfi – vendégcikk a Talita.hu-ról

Egy férfi a nőkért Kongóban, az erőszak országában

2014. december 08. hétfő, 06:46 | Írta: Szerkesztő

mukwege nyitó
Denis Mukwege 1998-ban Bukavu (Kongói Demokratikus Köztársaság) városában Panzi néven kórházat alapított, amelyben nemi erőszak, sokszor tömeges nemi erőszak áldozatává vált nőket kezelnek. Tevékenységéért eddig számos elismerést kapott. A Szaharov-díjat november végén vette át Strasbourgban.

 

Denis Mukwege (1955) édesapja pünkösdi lelkész volt, szülei kilenc gyermekéből Denis a harmadik. Kisgyermekként többször elkísérte apját, amikor betegeket látogatott. Azért lett orvos, mert gyógyítani akarta azokat az embereket, akikért édesapja imádkozott. Először egy vidéki kórházban dolgozott, majd – miután tapasztalta, hogy a kongói nőknek milyen szülési komplikációi vannak a speciális egészségügyi segítség híján – Franciaországba ment, és nőgyógyászatot tanult az Angers-i Egyetemen.

Kongó ásványkincsekben rendkívül gazdag ország. 1885-ben, az Afrikát felosztó berlini konferencia után a belga király, II. Lipót magánbirtoka lett. Az európai nagyhatalmak gyakorlatilag vonalzóval, a nyelvi, törzsi, természeti szempontok teljes figyelmen kívül hagyásával húzták meg az országhatárokat.
II. Lipót a világtól teljesen elzártan, kegyetlen eszközökkel rabszolgamunkára kényszerítette a lakosságot, hatalmas gumiültetvényeket létesített. Becslések szerint uralma alatt 15 millió ember pusztult el a kegyetlen bánásmód miatt. Miután erre fény derült, a nemzetközi tiltakozás hatására Kongó 1908-ban belga gyarmat lett, egészen 1960-ig, amikor elnyerte függetlenségét. Ezután – szinte folyamatos háborúban – több diktatórikus rendszer váltotta egymást. Lumumba, Mobutu voltak a legismertebb vezetői az országnak. Utóbbi megbuktatása, a kilencvenes évek vége óta nem sikerült tartós békét teremteni az országban, különösen annak keleti részén. Forrás.

1998-ban, már a polgárháború idején, Bukavu városában Panzi néven kórházat alapított, amelyben nemi erőszak, sokszor tömeges nemi erőszak áldozatává vált nőket kezelnek a mai napig. Mukwege az intézmény orvos-igazgatója, a helyreállító műtétek mellett hangsúlyozza a pszichikai segítségnyújtás, rehabilitáció szükségességét is.

mukwege túlélők

Túlélők, akiket Mukwege kórházában ápoltak

Az orvos fáradhatatlanul harcol a kongói nők jogaiért. 2012 szeptemberében beszédet mondott az ENSZ-ben is, ahol komoly kritikát fogalmazott meg a kongói kormánnyal és más országokkal szemben is, amiért nem tesznek eleget az ellen, hogy a nők elleni erőszak és általában a nemi erőszak továbbra is a háborús stratégiák egyike. Egy tanulmány szerint Kongóban a nők 12%-át, 1,8 millió nőt erőszakoltak meg életében legalább egyszer.

A következő hónapban, 2012 októberében, négy fegyveres jelent meg az otthonában, lányait túszul ejtették, biztonsági őrét megölték. A hazatérő Mukwege csak azért menekült meg a haláltól, mert a lövések elől a földre vetette magát. Ezután néhány hónapra Európába ment, mialatt a Panzi Kórház nem üzemelt.

Amikor 2013. január 14-én visszatért, az emberek szeretettel fogadták, több ezren a 20 km-re lévő reptérről a városig kísérték. Régi betegei egy alapot létesítettek, hogy kifizessék neki a repülőjegyet vissza, hazájába. Ananászt és hagymát árultak, így jött össze a pénz.

mukwege fogadtatása

Így fogadták Mukwegét a reptéren

A Kongói Demokratikus Köztársaságban „gazdag arany -, réz-, gyémántbányák találhatók, de a modern híradástechnikai eszközök (okostelefonok, játékkonzolok) előállításához nélkülözhetetlen tantalum ásványának, a koltánnak is itt vannak a leggazdagabb lelőhelyei a világon. /…/
A Mobutu Sese Seko diktatúráját 1996-ban megdöntő, a szomszédos Ruanda által tüzelt forradalom alatt és az azt követő második kongói háborúban több környékbeli ország is katonai erővel próbált részesedést szerezni az ország keleti felében található, busás hasznot hajtó bányákból. Ebben az időszakban tízszerezte meg Uganda gyémántkivitelét, jóllehet egyetlen gyémántbánya sem található a területén, és hasonló volt a helyzet Ruanda koltánkivitelével is. A második világháború óta nem dúlt a világon ilyen sok áldozattal járó háború, mint Kongóban: közel öt és félmillió ember vesztette életét (2011-ig, a szerk.). Forrás.

Mukwege tevékenységéért eddig számos elismerést, díjat kapott. Ezek egyike a Szaharov-díj, amit november végén vett át Strasbourgban. Úgy gondolja, hogy ezek segítségével jobban fel tudja hívni a figyelmet a nemi erőszak elterjedésére a háborús övezetekben, sőt, stratégiaként való alkalmazására.

mukwege életkép

Piaci életkép katonákkal

A megerőszakolt nőktől megtudottak alapján teljes képet ad arról, hogy mi is történik valójában: Az erőszak megfosztja a nőket emberségüktől, a nyilvános erőszak a megszégyenítés eszköze. Az áldozatok elmenekülnek lakóhelyükről. Megváltozik a közösség demográfiai összetétele. Az áldozat már nem biztos, hogy szül majd. Ha az erőszak során nemi betegséggel is megfertőződnek, azt másoknak is átadhatják majd, sőt, ha szülnek, gyermeküknek is. Ha az erőszak következtében esnek teherbe, a megszülető gyermeknek – ha az anya nem hagyja el – csak egy szülője lesz, vagyis a társadalmi háló is sérül.

„Az egyik legnehezebb esetünk az volt, amikor az önkéntesek a faluban találtak egy 15 éves kislányt, akit megerőszakoltak, miközben hét hónapos terhes volt, és ettől megszült. Sok vért vesztett, és a kisbaba is csak egykilós volt. Kórházba kellett vinni, az adminisztrációt elintézni, hogy felvegyék a projektbe, hogy egyáltalán kórházba kerülhessen. Az én projektem orvosi részéhez viszont kórházi ellátás nem tartozott, csak gyógyszerosztásra volt lehetőség nemi betegségek kezelésére és megelőzésére. Az ellátás pénzbe kerül, és ebben nincs benne az élelem. A kislányt végül ugyan felvették a kórházba, kezelték, de három nap múlva jelentette az őt látogató önkéntes, hogy senki nem visz neki enni. Fel kellett venni az élelmezését is a projektbe, ami nem ment egyszerűen. /…/ Közben meg kellett keresni a kislány családját is az ország másik részében, ehhez megint fel kellett venni a kapcsolatot más szervezetekkel, hogy küldjenek ki csapatokat. Aztán az ENSZ-től repülőt igényeltünk, hogy vigyék is haza a kislányt, és közben megszerveztem, hogy abban a faluban, ahol leszáll a repülő, várja egy másik szervezet autója, aki az apját odaszállítja. Végül sikerült a kislányt felépülten, a kisbabát pedig két kilósan kihoznunk a kórházból. Az egy sikerélmény volt.” Forrás.

Mukwege szerint ugyanúgy határt kell szabni a nemi erőszak háborús stratégiaként való alkalmazásának, ahogy azt a nemzetközi közösség a vegyi- nukleáris és biológiai fegyverek esetében már megtette. Különösen is fontos ez, mert, amint mondta, a nemi erőszak olcsó, könnyen elérhető, ám mérhetetlen pusztítást okozó fegyver. Szerinte a kongói békefolyamatban az igazságszolgáltatásnak is fontos szerepet kell játszania, nem szabad, hogy a bűnök büntetlenül maradjanak. A következő, megrázó sorait tekinthetjük hitvallásának:

„Minden megerőszakolt nőt a feleségemmel, minden megerőszakolt anyát az édesanyámmal, minden megerőszakolt gyermeket a gyermekeimmel azonosítok.”

dennis1

FÉRFI: kalandor, hős, harcos, király és szerető hitves

A pillanat, amikor a rendszert tisztelő férfi úgy dönt: kilép a biztos keretek közül, és új utat vág övéi számára. Ha nem teszi, meghal a családja. Nem fizikailag - lelkileg.

A pillanat, amikor a rendszert tisztelő férfi úgy dönt: kilép a biztos keretek közül, és új utat vág övéi számára. Ha nem teszi, meghal a családja. Nem fizikailag – lelkileg.

Ha fityeg valami az alsónaciban szánd rá ezt a két órát! Több leszel tőle, a szíved megemelkedik, és ráadásul végig fogod izgulni. A váratlan fordulatok, rögtönzések is benne vannak, ahogy egy igazi akciófilmhez illik. Meg még sokkal több is.

A következő három nap.

Példaképet szeretnél? Egy szikra hozzá. És tudod, hogy haladsz előre a változás útján? Nem te tekersz a példakép felé! Az idea kell, hasson rád, és vonzza be a mindazt, ami végül cselekvésre késztet. Első lépés – megnyílás. Második a várakozás, miközben éled megszokott életed. Harmadik – életed hajója fordulni kezd, ekkor már belülről is hat az idea, és elkezded sejteni, mikor mit kell tenni. A kudarc pedig nem kudarc. Minta, amely megmutatja, merre nincs tovább út. Erő, ami további keresésre ösztönöz.

Azért egyetlen filmre ne alapozz! Gyűjtsd még a férfimintákat, és ha már feszít, itt az ideje elkezdeni csatornát keresni ennek az erőnek, ahol megnyilvánulhat és megerősödhet. És az Élet vize felfakad, lassan csatornát vág magának a lelkedben. Most már csak társak kellenek, és őket is meg fogod találni. Nem kapkodva, türelmesen, kitartóan! Minden nap csak a maga feladatát.

Hidd el, idővel hozzászoksz, hogy akkor is szerény maradj (öntudatosan szerény) amikor a környezeted elkezd rád felnézni. Sosem mondják a szemedbe. Összeszűkülő, fénylő szemek, zavart arcok, félrefordított tekintetek jelzik, hogy maguknál többre tartanak. Sose mutasd, hogy észrevetted, és sose feledd, hogy megtörtént! És ne rögzítsd a pillanatot! Éld át, álszerénység és pöffeszkedés nélkül annak, ami. Hőssé válni

Akikért teszi. Önmagáért legalább annyira, mint szerelméért, és szerelmük gyümölcséért. Ezt hívjuk családnak.

Akikért teszi. Önmagáért legalább annyira, mint szerelméért, és szerelmük gyümölcséért. Ezt hívjuk családnak.

nehéz, hősnek lenni könnyű. Végtelen egyszerű és természetes pillanat. Hagyd, hogy magától múljon, tekintsd ajándéknak, akkor is, ha sok erőt fektettél bele! Hisz reggelente megújuló erőd maga ajándék. És máris tekints előre, hisz az Élet áramlik tovább, és ha nem figyelsz, kihagyod a következő kihívást.

Kár lenne. Talán Pistike rongyos kismacijának kell köszönni, de tudod, ettől Pistike lesz több. És látod, máris tápláltál egy gyermeket a lelkedből!

„Egy férfi sosem akkora, mint amikor lehajol egy nálánál kisebbhez” – Dr James Dobson

„Legfeljebb, ha erős gerinccel a nálánál kisebb, és a neki ártani akarók közé áll.” – Toplak Zoltán

A végeredmény – megéri.

;-)

Zoli

Legyünk Hősök! De tényleg!

Na, ő vagyunk mi. Lentebb néhány köztünk élő hős képe következik.

Na, ő vagyunk mi. Lentebb néhány köztünk élő hős képe következik.

Először a „Hihetetlen család” (The Incredibles) c. rajzfilm ihletett meg. Amikor Mr. Hihetetlen mérgében felemeli a kis autóját, aztán észreveszi, hogy egy kisfiú figyeli, és villámgyorsan leteszi, a gyerek pedig tágra nyílt szemmel várja a csodát… Aztán ma megnéztem a „Justin, a hős lovag” című animációt, amely során egy suta fiúból igazi hős válik, és elhatároztam, megírom ezt a cikket. Mert ezek és más hasonló filmek feltárják az igényt, a vágyat, de megvalósítható receptet nem adnak hozzá. Hát, próbálok segíteni. Még valami. Ez is egy (nagyjából) uniszex cikk. Mert hősnők éppúgy kellenek, mint hősök.

Biztos nem fogom tudni kimeríteni a témát.

Nézz körül! Ne legyél olyan, mint az átlag! Ne elégedj meg: a „dolgozom, pihenek, nevelem a gyerekeim” bejáratott ösvénnyel! (Bár ha valaki csak ezt tisztességesen végzi, én már kalapot emelek előtte. Pláne, ha valahol 4-5 gyerek van, vagy még több, esetleg fogyatékos… Upsz, máris a hősök földjén járunk!) Tájékozódj szűkebb környezeted helyzete, gondjai felől, vagy olyasmik felől, amik országosan problémák.

Válassz célt! Ha igazi hős akarsz lenni, olyan célt válassz, ami túlmutat rajtad, és mások is jól járnak vele. De olyan cél legyen, amiért lángolni tudsz! Belőled kell, fakadjon! Sokszor az lesz az egyetlen öröm és erőforrás a számodra, hogy tehetsz azért, amiben hiszel. Lehet a célod a modell szakma, énekesi karrier, de kapcsold össze mások szükségével! Állj jótékony kezdeményezések mellé növekvő hírneveddel, egyre ismertebb arcoddal! És magánemberként is tedd a jót – lehet beszélgetni a szomszédokkal a liftben, az újonnan sütött sütiből kóstolót vinni a morgós bácsinak a negyediken, a metró megállóban koldulóval pár szót váltani, ha pénzt nem is adsz. Hiszen a többiek közönye, az az egyik dolog, ami bántja őket.

Hosszú ideig fog tartani, míg belenősz! Egyszerűen nem nevelnek minket hőssé. A tévéadók elhitetik, hogy álmod beteljesülése és közted csak egy ugrás van. EZ-NEM-IGAZ.  Volt, aki azért pattant vissza arról a falról, ami közte és a hőssé válás közt állt, mert nem számított rá, milyen nehéz lesz, és kevés sikerélményt adó az elején. De nem feladni kell! Átmenetileg lejjebb tenni a lécet! Sok kis lépés visz el oda, ahova igyekszel. Új készségeket kell elsajátítanod, pl. őszintén és tapintattal kommunikálni, meghallgatni (ez nagyon fontos), megszólítani, és kockáztatni. Erről mindjárt bővebben. Pihenni tudni, dolgozni tudni akkor is, mikor magadon (és Istenen) kívül a kutya se kíváncsi rá, mit csinálsz.

Vállald a megmérettetést! (Ez Csernus dokitól van ;-) Hát – jól tudja.)Lehet, pl. embereket kell meggyőznöd terved hasznosságáról. Nem baj, ha kételkednek, ha nem hisznek, ha lekicsinyelnek. Először is: ők kevesebbet tudnak rólad és céljaidról, mint te. Nem kötelességük bízni benned. Másodszor soha nem az a baj, ha mások nem hisznek a terveidben, hanem az, amikor te nem!  (Mer’ van, aki nem is akar! Hát ilyenre ne hallgass!) De nem azt mondom, hogy makacskodj! Esetleg gondold át! Válts stratégiát! De néha egyszerűen csak ki kell tartani. Ha pedig újra és újra nekiugrottál, míg a hátad közepére nem kívánod már az egészet, legalább nyugodt szívvel mondhatod: „én mindent beleadtam, rajtam nem múlott. Talán másvalaki kell, hogy sikerre vigye ezt az ügyet.”

Kasza Tibor – énekes és ügyes hobbifotós. Már segített Angliában dolgozó magyaroknak, és egyik fotóstanítványa, aki a barátom, szerint meglepően szerény és segítőkész ember.

Másrészt: merj új dolgokba kezdeni, új módszereket kipróbálni, új embereket, közösségeket megismerni! A belül lévő erkölcsi mércéd (mely karbantartandó!) alapján dönts: előbbre visz mindez, vagy sem? Ha nem: pápá! Ez viszont nem derül ki mindig rögtön az elején. Azt jó tudni, hogy minden hibából, földre hullásból van felállás. Meg fel is kell állni! Nincs helye túlzott önsajnálatnak, önostorozásnak, bűntudatnak! (Istenem, de jó, hogy én gyónhatok!)

Az, hogy vállalod a megmérettetést, nem azt jelenti, hogy „közbeavatkozom, ha biztos a dolog”. Ez a mi nyugati, konfliktuskerülő naiv ábrándunk. Az akciófilmek sokszor táplálják ezt az illúziót. Pl. Az „Éli könyvé” –ben, még a film elején Denzel Washington, ha jól emlékszem öt (5!) támadóval végez, kb. egy perc alatt, akik közül az egyik egy szívós motorfűrészes alak. És a haja szála sem görbül. Ahogy mi azt elképzeljük! J Tudnod kell, hogy nem akkor vagy bátor hős, ha belépsz az események sodrába (akár vitába, ökölharcba, tüntetésbe, ideológiai harcba, stb.) és nyertesként, pláne karcolás nélkül hagyod el a helyszínt. Akkor vagy bátor hős, ha megtetted, amiről úgy gondoltad, meg kell tenned. Lehet egy feminizmusról szóló vita kellős közepén bebizonyítja az ellenfeled, hogy kettőig sem tudsz számolni, és saját barátaid fejére hozol szégyent, a magad megítéléséről nem is beszélve! Hidd el, túl lehet élni, bár célszerű tanulni belőle. És az sem mindegy, hogy tízen állnak sorba egy szerencsétlen lány megerőszakolásához, vagy ketten próbálják meg ugyanezt. Előbbi esetben a rendőrséget, és esetleg a mentőket célszerű hívni, utóbbinál, ha elég határozott vagy („fegyver van nálam, és nem félek használni!”  – a két öklöd csak kéznél van, remélem) megfutamíthatod mindkettőt. De lehet a fogad bánja – a lány viszont elfuthat. Nos, a fogtechnika ma csodákra képes, ellenben a lány talán soha nem fogja megköszönni – de elfelejteni sem! Kockáztatni azt jelenti – hogy kockáztatsz. Vagyis pórul is járhatsz. És még áldozatot is kell esetleg hoznod. (Fizetni a fogtechnikust.) De így Életed lesz, szánalmas görcsölés és punnyadás helyett. De meg lehet ám kockáztatni azt is, hogy bekopogtatsz a szomszéd magányos nénihez, hogy van-e kedve meginni egy teát veled? Talán nem zavar el. És máris megint hős vagy.

Más kérdés a felesleges hősködés. Engem már fenyegettek meg, mert egy lánynak küldtem két SMS -t, aki járt valakivel. Az elsőben megkérdeztem, járna – e inkább velem, a másikban megkértem, válaszoljon. Erre megírta, hogy kösz, de nem. Azt válaszoltam: „Jóvvanna! Azért sajnálom.” Aztán az egyik ismerőse, akinek elmesélte a történetet, megfenyegetett. Háát, tájékozódhatott volna. Mondjuk a részemről elküldött tizedik SMS után már jogos a közbelépés.

V Kulcsár Ildikó – Nők Lapja újságíró. Évtizedek óta igyekszik pozitívan befolyásolni a gondolkodásunkat, de már működött együtt pl. a Baptista Szeretetszolgálattal is. Teszi is, nem csak gondolkodik róla.

Ne a rendkívülit keresd, viszont ne fuss előle! Hétköznapi hős bármikor lehetsz. Töltődj fel – ajándékozd szét! Töltődj fel – ajándékozd szét! Akár úgy is, ahogy általában nem szokás. Pl. szóba állni Szo.ós Gizivel, az utca k..jával, és emberi lényként beszélgetni vele. Hopp, máris a rendkívüli mezején járunk. Vagy egy suhanc előtted próbálja ellopni az idős néni retiküljét. Igen, megint a te időd jött el.

Legyenek erőforrásaid! Én az élő Isten hitnél jobbat nem tudok. De ez kegyelem, és van, hogy kitartóan kell kérni. Meg idővel minden vele jár: Tízparancsolat, gyónás – ha katolikus vagy, Bibliaolvasás, Szentmise, imacsopi, stb. És ebbe is bele kell nőni: megismerni, megszeretni; megismerni, megszeretni. Elképesztő csodákra képes az Isten általunk, ha odaadjuk magunkat neki.

De sokakat riaszt a merev, vallásos felszín. Mi marad hát? Önsegítő könyvek, tréningek, általad megbízhatónak tartott spirituális út, (de ezen tanításokhoz megint jó belső mérce ajánlott, és a négy evangéliumnál jobbat nem találtak fel – szerintem. Az Isten maga hozta el.) A kikapcsolódás ezer formája, jó párkapcsolat (bár sokszor inkább épp az a kereszt…) barátok (!), közösség, sport, kapcsolat a természettel. Nagyon ajánlott: erdő-mező, kiskert, állatok. Tánc, főleg, ha társas. ;-) (Lehet csajozni! Meg pasizni.)

Légy eltökélt! Akkor is tedd, ha más nem teszi! Ha te nem hiszel benne igazán, más hogy higgyen? Amikor kell, adj bele apait-anyait! Majd kipihened magad utána! De tudj leállni! Szintén fontos.

Az igazi ellenség mindig a helytelen gondolkodásmód! Elsősorban a sajátod. Tehát nem a másik ember! Helytelen az, ami hosszú távon árt neked, vagy másoknak. Meglehet, célul tűzöd ki, hogy másokat figyelmeztetsz az ő helytelen szemlélet és ebből következő helytelen magatartásmódjukra. De nem a te dolgod megváltoztatni azt! Az az ő dolguk! A helytelen cselekedeteikkel szemben viszont már szabad védekezni: magadat, vagy másokat megvédeni.

Légy lelkileg önálló, de ne független! Inkább adni akarj, időt, energiát, még pénzt is (mindegyiket kellő megfontoltsággal, de egyszersmind bátor nagylelkűséggel) mint másoktól kapni. De néha rá fogsz szorulni másokra. Ne szégyellj ilyenkor kérni! Időt, energiát, és ami a legnehezebb: pénzt is. De legyél mindig őszinte és elszámoltatható!

A legtöbbször, amivel találkozni fogsz: mások közönye. A ragaszkodás a kényelmes-megszokotthoz, a süket fülek intézménye, a „levegő-vagy-számomra” magatartása. De nyugi! Nem mindenki lesz ilyen, és később megtanulod, hogy mivel keltsd fel mások érdeklődését ügyed iránt; megtanulsz mások fejével gondolkodni, szóval fejlődni fogsz – és ez az eredményeiden is látszani fog. Ha pedig kitartasz, szép lassan azok fölé nősz, akik megpróbálnak úgy tenni, mintha nem léteznél. Te akkor is vedd komolyan magadat és az ügyedet, ha mások ezt nem teszik!

 

Az egyik legférfiasabb férfi, aki ismerek, holott a szexuális élete zéró. Építi életművét, reméljük, még jó darabig. Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója. 

Tudj vezetni, tudj követni! Amikor mások mögéd állnak, leginkább neked kell majd motiválni őket, feladatokat kiszabni, ötleteket kérni, meghallgatni, elbírálni. Legyél udvarias, tisztelettudó, szükséges mértékig türelmes, és következetes! Vagyis főnök és ne főnökösködő! Időnként népszerűtlen dolgokat kell tenned, és ezt el is fogják tőled várni, de ha lehet, próbáld ellensúlyozni! Görcsölni viszont ne görcsölj! Először is szabad hibázni, másodszor nem kell, hogy mindig és mindenki szeressen!

Néha neked kell mások nyomvonalába állni. Lehet, hogy létrehozol egy szervezetet, de olyan probléma merül fel, amiben az egyik követőd ismeri a megoldást. Itt az idő átadni (a probléma megoldásának idejére) a kormánypálcát! Viszont a trónbitorlókat tudd helyrerakni! Lesz, aki akkor is a helyedre pályázik, ha erre semmi igazi oka nincs. Ne félj felvenni a kesztyűt, és helyretenni!

Van azonban, amikor tényleg jobb, ha más viszi tovább az ügyet, áll végleg az élre, magánéleti gondok, kimerültség, vagy egyszerűen azért – mert tényleg alkalmasabb rá. Önkritika, néha szintén fontos.

És előfordul, hogy olyan célt tűzöl ki magadnak, amiben már dolgoznak, és kellő hatékonysággal –mások. Magányos idősek segítése, a Családon Belüli Erőszak áldozatainak megsegítése (tartozzanak bármely nemhez, vagy korhoz), stb. Ilyenkor célszerű neked csatlakozni a már meglévő közösséghez, mint egy újabbat létrehozni. Mert tökéletes a tiéd se lesz!

 

Na, ő megint Férfi! Ha szól, a csapat ugrik, éjjel kettőkor is, karácsony másnapján. Családfő, felesége mélyen és őszintén szereti. Már lőtték ki a kollégáját mellőle. Egy néni térítette másnap magához: “Lelkész úr! Azért tart Istentiszteletet, ugye? Mert Isten ma is vár minket, dolgozni.” Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője.

Légy kitartó! Ez nem azt jelenti, hogy nagy levegő, és jó sokáig benntartani a szuszt, aztán ezzel a kezdő lendülettel lefutni a távot! Komoly célokat így nem lehet megvalósítani. A „megújulás” a szó, amit keresek. Újra megvágyni a kezdeti álmot; átértékelni, megkeresni, most hogyan lehetne tovább vonzó a számodra; kicsit kilépni, és levegőt venni; másokat megkérni – motiváljanak; inspirációt kérni az Úrtól.

 

 

Élj teljes életet! Nem szólhat az életed csak a célodról! Kellenek: család (kevés embernek nem), barátok és egyedül töltött idő. És sokszor olyan munka, amiből megélsz, miközben karitatíve teszel másokért, vagy akár énektanárhoz jársz, és tehetségkutatókat keresel.

Hős az: aki túllép önmagán, és megtalálja a másik embert. Kis tettekkel, nagy tettekkel – egyre megy. Aki apró tetteket visz véghez, ne húzza be fülét-farkát; aki nagyokat, ne düllessze túlságosan a mellét! Egyenes gerinccel járhat mind a kettő. És ez éppen elég.

 

Íme, egy dokumentumfilm egy valódi hősről. Az illető talán még ma is él. A filmet azért is jó megnézni, mert valamit pótol abból, amire ma alig van időnk: beszélgetni nagyszüleinkkel, dédszüleinkkel. Milyen volt az ő életük, ők miket álltak ki, és hogyan maradtak közben emberek?

Hát, többször folyt a könnyem a film alatt a megindultságtól. Amikor pedig az az ember, aki a főhőst megalázta a kiképzésen, és a főhős, aki később megmentette az életét, mosolyogva néznek egymás szemébe, évekkel később, kb. tíz cm-ről… akkor egyszerre mosolyogtam és törölgettem a szemem alját. (Én már csak ilyen kis bőgőmasina vagyok.)

 

;-)

Zoli