Címke: boldogság

Isten Szerelméről – zenés, videós igehirdetés

Isten Szerelméről

Bob Gass: Mai Ige
Milyen csodálatos szeretet
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Máté 27:46)

Képzeld el, hogy egy színpadon állsz, mögötted pedig levetítik életedben elkövetett összes bűnödet úgy, hogy az egész világ látja. Minden káros szenvedélyedet, önző indítékaidat, összes dühkitörésedet, kritikus megnyilvánulásodat, féltékeny szívedet. Hogy éreznéd magad? Nos, Jézus ennél sokkal-sokkal rosszabbat élt át. A Biblia azt mondja: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg” (1Péter 2:24). Éppen elég rossz meghalni olyan bűnért, amit nem is követtél el, de képzeld még hozzá, hogy Isten is elhagyott! Ezt a szót használja Pál, amikor arról ír: „…Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott…” (2Timóteus 4:10). Pálnak szüksége lett volna Démászra, de nem tudta őt elérni. A kereszten Jézusnak is szüksége lett volna Atyjára, de elérhetetlen volt számára. Azt jelenti ez, hogy tévedett volna a zsoltáros, amikor azt írta: „… sosem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz…” (Zsoltárok 37:25 NIV)? Nem, ugyanis abban a pillanatban Jézus egyáltalán nem volt igaz. Ha felnézel rá, ahogy a kereszten függ, ott pletykást, hazudozót, megcsalót, alkoholistát, pornófüggőt, gyermekbántalmazót, gyilkost fogsz látni. Zavar, hogy egy sorban említem a nevét ilyenekkel? Nos, Jézus ennél még többet is tett. Ő maga vállalta, hogy a helyükbe lép — sőt a te helyedbe is. Ez a lépés összetörte Isten szívét, de nekünk örök életet ajándékozott, mert ezzel egyetlen fiára zúdította igazságos ítéletét. Amikor tehát Jézus így kiáltott a kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”, ezt azért tette, hogy neked soha ne kelljen így kiáltanod. Milyen csodálatos szeretet!

Zoli:

Hamvas Béla - az örök gyermek és zseniális szellem az "átkos" idején.

Hamvas Béla – az örök gyermek és zseniális szellem az „átkos” idején.

Hamvas Béla írta, hogy amire irányítja az ember a képzeletét, azzá lesz. Afelé fog törekedni, teremtő energiáit az köti le. Ezért veszi majd annak jutalmát is. Ha jóra irányította, akkor a lelki felemelkedést, több boldogságot, növekvő Életet, ha a rosszra, akkor a lelki leronygolódást, összehúzódást, szűkebb életteret. Ha teljesen elsötétül, a kárhozatot. Tetteinek és gondolatainak gyümölcséből él, vagy hal. (Bár, ha a jóra törekszik, Isten a jutalmát megtoldja közbe-közbe.)
Jézus a mi helytelen tetteink, gondolataink helyébe lépett, generációkon át hagyományozott ostoba és szeretetetlen szokásainké helyébe, emberi gyarlóságunkból eredő tévedéseinkébe, melyeket mégis fix tényeknek veszünk. Benne ezeket engedte megölni az Atya. (Aki nem férfi és nem nő, hanem a kettő együtt, de patriarchális korban adtak nevet neki, akkor nő uralkodó igen ritkán lehetett, Isten meg soha. Mózesnek azért elárulta a nevét: „Lét”, „Vagyok, aki vagyok” „Vagyok, aki Van.” A Férfi és Női elv örök nászában élő, éppen ezért potens, alkotó és teremtő; szülő, létbe hozó, megtartó, és felnevelő – egyetlen Igaz Isten.)
Akihez utunk van, akibe belenövekedhetünk, akihez hasonlóvá válhatunk. Ingyen, kegyelemből, az Ő hívására, és az Ő erejéből. (Én még ma felütném a Szentírást, megnézném a Passiót, vagy az Isten fiát, esetleg a Találkozást, és keresnék egy igazi hívő közösséget magamnak. )

;-)
Bob Gass és Zoli

Szeretem a nőket

nőkSzeretem a nőket. Úgy, ahogy vannak. A legkisebbtől, aki még csak felsírt, a legvénebbig, aki már menni se tud, és egyetlen fogával immár enni se. A termékeny korúak pedig lenyűgöznek. Szeretem az izgalmas bizsergést, ami átjár a közelükben, ahogyan finoman, vagy keményebben eljátszunk egymással. Vágyom az intim közösségre eggyel, egyetleneggyel.  És kell a torta egésze. A hab a tetejéről, az édes tészta és krém középről, és a fekete, kemény égettje alulról. Akkor is a magamévá kívánom tenni, ha utána betegen fekszem napokig. Szeretném tudni, mi van a nő lelkében, szeretném elhordozni, mi van a nő lelkében, szeretnék rácsodálkozni, mi van a nő lelkében! Finoman gyógyszert sóhajtani rá, ha éppen az kell. Vagy megcsiklandozni. Vagy megsimogatni. Vagy lágyan megcsókolni.

Boldogabb nőket szeretnék magam körül látni. Nem mert jó vagyok, hanem mert ez az érdekem. Boldogabb nők = (hosszabb távon) boldogabb férfiak. És persze ez fordítva is igaz.

Azért van valami igazsága annak a k..va emancipációnak!

szorongó nő

Melyik a vonzóbb? A gondoktól gyötört nő?

Édesanyám lassan 65 éves. Egyedül él (illetve velem) és állandó teljesítménykényszerben él, a család terhe az ő vállán nyugodott, (szerető férje volt, aki közben a mezőn dolgozott!) mentegetőzik nekem, a fiának (!), ha lefekszik nyugdíjasan a saját otthonában, ahová szeretetből fogadott be, hogy ne kelljen hajléktalanszállón élnem; nem meri bevallani, hogy vágyik rá, hogy néha én gondoskodjam róla, és ne neki kelljen a háztartás napi robotját a vállán hordania állandóan; meggyőződése, hogy csak akkor méltó mások szeretetére, ha teljesít érte, és lehetőleg ember felett, mert csak úgy a kötelességet teljesíteni, az semmi, az smafu!

B…a meg, bőgni tudnék!

Én ezt nem értem patriarchátus alatt, és minden feministával egyetértek, és tüntetni is hajlandó vagyok elmenni velük, ha ezt tűzik a zászlajukra, hogy „TÖBB LEVEGŐT A NŐKNEK!” (Már amelyiknek tényleg kell. Nem minden nő él ilyen életet. Ezt nem szokták megemlíteni, hogy sok nőnek van szerető, megértő, segítő párja. Ejnye-bejnye!)

Keménykezű Uraim! A félelem NEM alázat! A szorongás NEM alázat! Az az alázat, amikor valaki valamit önként, szeretetből ad oda; hajt fejet; vonul vissza. (Férfiaknak is jól áll, különben.) Egy igazi Férfi meri kiszolgáltatni magát – kér, és vállalja, hogy szembe kell néznie vele, nem kapja meg, amit akar. Vagy nem úgy, vagy nem akkor. Ettől is Férfi, hogy nem függ másoktól, talpon marad akár az egész világgal szemben is. Akár a legszeretettebb teremtménnyel szemben is, akiért az életét adná, ha tehetné, és büszkén, örömmel tenné.

Én élő Isten kapcsolat nélkül bele nem mernék vágni. Élő Isten kapcsolattal? Nézz a kereszten fuldokló Megváltóra! Előre tudta, és végigcsinálta! Egyedül szinte a világgal szemben! Pár nő és egyetlen részvétteljes férfi állt keresztje lábánál.

Vagy a boldog és kiegyensúlyozott?

Vagy a boldog és kiegyensúlyozott?

Egy öntudatos Férfi elvárja, hogy a társa megmondja, ha valami nem jó, ha van egy megvalósítandó ötlete, ha eltérő a véleménye. Hogy szabadon és igazán, és sugárzón Önmaga legyen. Mert ilyen NŐ – vel jó együtt lenni. És ez a Férfi elvárja, hogy hallgassanak rá, hogy ne lépjék át a hatáskörét, hogy a végső szót ő mondja ki, és rá is éppúgy odafigyeljenek. És van türelme nem erőt alkalmazni a legvégsőkig. Mert bízik a másikban, hogy össze tudják csiszolni azt, ami éppen, per pillanat nem illeszkedik.

Az alázat édestestvére az önérzet. Csak önérzetes ember tud igazán alázatos lenni. Hiszen neki van miből adnia. Önérzetét háttérbe szorítja és meghajol más előtt. Csak alázatos ember tud igazán önérzetes lenni. Valami fontos miatt, háttérbe tolja eredendő empátiáját, és magát, valamint az ügyet, amit képvisel, tolja előtérbe.

Alázat önérzet nélkül: meghunyászkodás, lábtörlő pozíció.

Önérzet alázat nélkül: gőg és önteltség, világtaroló kegyetlenség.

Ez férfire-nőre egyaránt igaz.

VAN igazsága az emancipációnak és a feminizmusnak. És Férfi, aki erre is tekintettel van.

 

;-)

 

Zoli

 

A női hatalom

 

„Schell Judit: egy nő, akiről elhiszem, hogy tiszta”

„Schell Judit: egy nő, akiről elhiszem, hogy tiszta lelkű”

A Biblia azt írja, a nő engedelmességgel tartozik a férjének. Ugyan egyházam, a katolikus, ezt nem így látja, de azért én szeretnék két példát hozni, hogy volt ám akkor is (patriarchális zsidóság idejében) családon belüli női hatalom, csak erről a Biblia nem ír! Szerintem a példák önmagukat magyarázzák, nem kell majd különösebben alátámasztanom sem tudományos, sem biblikus érvekkel.

A) Szent József hazaér a munkából. Köhög és bágyadtan ül az asztalnál. Mária a homlokára teszi a kezét, aztán „beindul”.

– József, neked lángol a homlokod. Főzöm a teát, aztán forró fürdőt veszel, utána ágy. Jézust én elrendezem, holnap pedig ha jobban leszel, elmész a többiekhez, és megmondod, hogy itthon maradsz. Ha nem leszel jobban, én teszem ugyanezt. Ha délután jól vagy, megcsinálhatnád Jézusnak azt a kis asztalt, amit olyan régen ígértél, meg rendet rakhatnátok hátul az udvarban. Biztos Jézus is élvezni fogja.

És József mit csinál? (Ha esze van.) SZÓT FOGAD. Mert ez neki jó.

Ez volt az A) eset, amikor Mária önzetlen, a családjáért élő nő. Most nézzük meg a B) esetet, amikor magára gondol. Ezt keményebb bevállalni, de az okos asszony ezt is megteszi. A végén leírom, miért.

B) József hazaér a munkából. Mária elé teszi az ételt, és leül vacsorázó férjével szemben. 

– József, arra gondoltam, holnap este átmennék Ruth-ékhoz. Régen láttam, meg állítólag a nővérének megszületett a kislánya, mesélne róla. Meglesztek Jézussal ketten, ugye? 

De mondhatja ezt is:

– József, Ruth azt mondta, fenn a hegyekben van egy szép hely, olajfák, egy forrás, és állítólag olyan sziklák, hogy egészen áthevíti őket a nap, jó rájuk ülni. Szeretnék veled elmenni oda. Olyan lenne, mint régen, amikor udvaroltál nekem. Akkor is sokat jártuk a környéket. No, mit szólsz?

Vajon mit szól ehhez József? Szerintem ezekre nagyon komoly okkal mondja, hogy nem. És meg is magyarázza, miért nem. És esetleg azt is megmondja, hogy ha most nem, akkor mikor igen.

MERT ALAPSZABÁLY: BOLDOGABB NŐ = BOLDOGABB CSALÁD.

(Az okos asszony ezért gondol a saját örömére is. Nem mindig másoktól várja, hogy örömet okozzanak neki. Persze szólni nekik is lehet. A férfiaknak és a gyerekeknek is meg kell szentelődniük, nem csak a nőknek. Beza, ez van fiúk-lányok!)

És egy értelmes férfi a fenti szabályt tudja. Ha pedig nem tudja, akkor megtanulja.

 

;-)

Zoli