Címke: megváltás

Nyugi, fiam! Kimentelek, ha eljön az ideje.

I kezeI keze2Emlékszem, egyszer egy régi bűnöm nagyon elkapott. Kielégítettem a kívánságot, de a szenvedély még bennem parázslott. Gyötört a vágy, de belső erőim elfogytak a kielégítésük iránt. Éreztem, hogy sóvárgás kínja egyre beljebb húz. Ekkor, a pokol tornácán lenyúlt Isten keze hozzám, és megtartott. Megkönnyebbültem, majd pár perc múlva kicsit türelmetlenül kérdeztem: „Istenem, miért nem húzol már ki, még gyötrődöm.” A válasz is megjelent a fejemben: „Feloldlak, amikor jónak látom. Jó neked ha átéled, hogy tőlem függsz, és nem a saját akaratodtól. Ezt a bajt amúgy is te kavartad, emésztődj csak benne kicsit!” Mit tehettem? Elernyedtem belül;  tűrtem a kínt, és örültem a reménynek. Aztán hűvös áram csítitott el belül: megmentett az Isten.

:-D

;-)

Zoli

Isten választási politikája (vendégcikk – Talita.hu)

Isten választási politikája

2014. szeptember 27. szombat, 11:00 | Írta: Szerkesztő

jesus-our-presidentIsten, mivel maga a szeretet, sehogy se maradt meg az egek lakójának. Szembeszállt tehát a káosszal és nem tisztelte másságunkat. Tüzet hozott, amit lángoltatni akart.

 

Beavatkozott Káin magánéletébe, Ábrahámot rávette a közügyekre, majd Mózest nemzetközi konfliktusba sodorta.

Jeremiás és Ezdrás fedőnevű ügynökeivel ellenállási mozgalmat indított a kisemberekért.

Dánielt, a határokon túli kisebbség képviselőjét, Baltazár lakomáján egyoldalú médiaelőnyhöz juttatta, így megbontotta az addigi erőegyensúlyt, és előkészítette a pogányok Galileáját a Pusztában Kiáltó szavára.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén személyesen belépett a napi politikába, majd fokozatosan megszállta a világot, mert nem fért el a sekrestyékben. Maga körül feldühítette a hamisakat, és lázba hozta az igazakat. Miatta őrült meg a beépített Júdás, és tőle nem tudott aludni a köztisztviselő Pilátus.
Kampányolt 33 éven át, megbukott nagypénteken, és mégis győzött húsvétkor. Ezzel azonban nem elégedett meg. Ő ugyanis nem győzni, hanem meggyőzni akart. Igényt tartott a világ jobbszélére is, balszélére is, sőt a centrumra is.

Bántotta őt a lakomán üresen maradt hely, fájt neki a piacon ácsorgó, a gyümölcstelen ág és a kamattalan tőke. Tüzet hozott, amit lángoltatni akart. Ehhez viszont vérkönny kellett, majd meghasadt Szív és áradó Lélek.

Mindez megtörtént, részéről minden rendben, részünkről annál kevésbé. A helyzet ezért pocsék, és ezért tart még a történelem.


(Beton – Balás Béla kaposvári püspök gondolatai, 2006.)

Igazság – gondolatok a Kényszerleszállás c. film kapcsán

kényszerleszállásFérficikk. Férfitéma. Pedig nőkre is igaz, még csak nem is kevésbé. Mégis: Férfi – Igazság. Férfi – Törvény. Férfi – a Valóság Szabályai.  Férfi – a szakember, aki eligazít, és megóv, hogy élhessük emberi, Istengyermeki életünk. Hogy építhessünk, szerethessünk, teremthessünk és felfedezhessünk. Hogy eljátszhassuk Isten végtelen távlatú (poklot és mennyet is magába foglaló) játékát: az Életünket.  

Életünk igazságokra épül. Maga az Élet, az ember növekedő, alkotó majd öregedő  jelenléte a Földön, nem más, mint haladás igazságról igazságra, megsejteni, megismerni, gyakorolni, és beépíteni azokat az életünkbe, míg csak húsunkká és vérünkké nem válnak, és a génjeinket nem kezdik átalakítani.

Ott van bennünk az éhség az Igazságra, de erőnk és merszünk hozzá ritkán van. Mert főhajtás nélkül nem megy: először magunkra kell alkalmazni, és csak utána ajánlhatjuk másoknak, hogy tegyék ezt ők is. Csak azt hirdethetem hitelesen, amit magam is gyakorlok. És be kell lássuk, legyen bármi is az ára: igen nagy ajándék, hogy másoknak segíthetünk a haladásukban. Tanúságot tehetünk életünk igazságairól. És, hogy mások segíthetnek nekünk, a mi haladásunkban. Meghallgathatjuk és elfogadhatjuk mások tanúságát.

Robert Zemeckis filmje, a Kényszerleszállás nem a mi olcsó bódítószereinket kínálja igazságkereső hajlamunk elaltatására. Amit a bulvár szállít: mocskol és leleplez, semmitmondó, ostoba dolgokat, teljesen érdektelen információkat, melyek jelentősége kb. azzal egyenlő, mint mikor túrom az orrom, és utána büszkén megnézem, mit is bányásztam elő. Hát ha úgy veszem, ez is valóság. De nem az ő hibájuk elsősorban! A miénk. Mert mi vesszük meg, olvassuk el, és hisszük el nekik, még azt is, ami szándékos és mocskoló hazugság, holott már nem is egyszer lelepleződtek. De MI újra és újra bebizonyítjuk: birkából vagyunk, és bármit beadhattok nekünk. Mert a Sötétséget akarjuk, és nem a Világosságot! Ti pedig hűségesen szállítjátok az annyira áhított lelki sötétet. És cserébe gazdaggá teszünk titeket, és néha híressé is.

Robert Zemeckis Jézus Krisztusról mesél nekünk, arról az aktuális „darabjáról”, ami a film főhősének életében tanulnivalóvá lett. Arról, hogy milyen nehéz is megküzdeni az Igazságért, az Igazsággal. Önmagunkkal. Mint mikor Jákób küzdött a gázlónál Istennel. Meg kell tennünk, a képébe üvöltve minden kétségünk és félelmünk, haragunk és fájdalmunk – bízva, hogy Ő akkor is a javunkat akarja, ha mi éppen az élve boncolás kínjait éljük át. Ha a jóra törekedtünk, Ő műt az asztalon. Ha nem – az Úr irgalmazzon nekünk!

Nos, itt az ideje, hogy végre a filmről meséljek. Whip, (Denzel Washington) a középkorú pilóta (elvált, exével és fiával a kapcsolatot alig tartja) éppen az egyik utaskísérővel töltött éjszaka után ébred, iszik, kokózik, és indul repülőt vezetni – mivelhogy utasszállító gép kapitánya.

fejjel lefelé

Az életmentő húzás

Elképesztő útjuk van. Már a felszállás után Whip hidegvére és gyakorlata teszi lehetővé, hogy egy viharzónából kikerüljenek, de ez még totálisan semmi ahhoz képest, ami később vár rájuk. Beragad a farokrészen az egyik terelőszárny, és olyan helyzetben, ami a gép orrát meredeken lefelé nyomja. Irányíthatatlanul zuhannak – magyarul. Az utaskísérő (nem az előző éjszakai kaland) bár őszintén hívő asszony, ám szemtől szemben a Halállal, és a másodpilóta (szintén hívő) teljesen kétségbeesik, de Whip nem (holott Őt az Élet Szolgája, és a Halál Ura egyáltalán nem érdekli. Istennek van humorérzéke. Fanyar, de humorérzék.)  Félig ösztönösen, félig tudatosan elképesztő döntést hoz: átfordítja a gépet fejjel lefelé, és háton repülnek. De így sem tudnak már célt érni, le kell tenni a gépet az első alkalmasnak látszó helyre. Ez pedig egy kis templom mögötti mező.

Itt nyírja le a templomtornyot a gép szárnya.

Itt nyírja le a templomtornyot a gép szárnya.

Az utolsó másodpercekben (immár hasrafordulva) elsuhannak a templom mellett – Whip oldalra néz – és a gép szárnya leborotválja Isten Házának a tornyát. Itt mindig Jézus Krisztus jut az eszembe, ahogy engedi, hogy szögeket verjenek belé, hogy a vére kifolyjon – mert még ezt is gyógyulásunkra tudja használni. Vagy az Eucharisztia a Szentmisén, amikor a testét adja, hogy együk Őt meg: fogunk belemélyesztve, lenyelve és megemésztve. Áldozatunk akar lenni, mert másképp meg nem menekülhetünk. A bennünk lévő démoninak szét kell őt tépnie, és magába fogadni – akkor megváltódhat, feltéve, hogy eleve ezzel a szándékkal (vagyis őszintén, és bűnbánattal) tette ezt.

A gép becsapódik: két utaskísérő és négy utas meghal. Mindenki más (96 fő) túléli.

A kiszolgáltatott, de törekvő nő, aki végül segít is Whipnek: azzal, hogy otthagyja, nem zuhan vele a Sötétbe.

A kiszolgáltatott, de törekvő nő, aki végül segít is Whipnek: azzal, hogy otthagyja, nem zuhan vele a Sötétbe.

Whip küzdelme az Igazsággal ekkor kezdődik. Vizsgálat indul ellene, és hiába ment tönkre a házassága, mert nem nézett szembe alkoholizmusával, gyűlöli őt ezért a fia; hiába küld a Sors (Isten) egy jóravaló, a drogról leszokni akaró nőt az útjába. Whip ellenáll. Túl büszke, hogy belássa kudarcát. Még meg kell halnia magának, hogy élhessen az Életnek. A nő segít, ahogy csak tud, de mikor érzi, hogy Whip visszarántaná a függés poklába, otthagyja őt. Whip állja az ütést, de belül már kezd megrogyni. Volt családját is meglátogatja, és itt kapja a következő lelki öklöst: a saját fia majdnem verekedni kezd vele, mert az édesanyját felizgatta. Pedig ő most őszinte szándékkal jött: támogatásra, szeretetre vágyott, kinyitotta a szívét – és ezért nem zárhatta be, amikor múltja teljes erővel a képébe köpte önmaga őszinte és rút tükörképét.

Whip még áll. De a büszkeség páncélja már repedezik a lelkén.

összeroppanásA meghallgatás. Minden rendben megy, bár Whip csaknem elrontja az egészet. Be kell kokóztatni, hogy ne tűnjön részegnek, mert ájultra issza magát előző este. A „rettenetes” vizsgálóbiztos (egy nő) nem ravaszkodik, egyenes, egyszerű kérdéseket tesz fel, Whip higgadtan belehazudik a képébe, és közben megtalálták a karbantartási hibát is, ami az egész galibát okozta. Már csak egy kérdés van hátra: Whip utasítása ellenére, hogy alkoholt ne szolgáljanak fel a vihar miatt, találtak két üres vodkásüveget a gépen. A gép készletéből valókat, és csak a személyzet öt tagja férhetett hozzá. Három vérvizsgálat negatív lett, Whipét az ügyvédje érvénytelenítette, de az egyik halott utaskísérőé pozitív. Ekkor derül ki, hogy a lány, akivel az estét töltötte Whip, szintén alkoholista volt, és már vett részt kezelésen. A Sors hozza Whip elé a lehetőséget: mond, hogy a lány ivott, és megmenekülsz! Élheted az életed tovább, ahogy mindig is akartad!

Hogy is mondja az Ószövetség? „Ma elédbe helyezem az életet és a halált, hogy törvényem szerint járj, vagy a saját fejed szerint élj! Válassz közülük!” (Rettentő pontatlan idézet, abszolút nem így van a Bibliában, ez csak szerintem a lényege: a választás Isten akarata és a sajátunké között. Mózesen keresztül ajánlja fel a választást az Úr, amikor törvényt ad a zsidó népnek. Elnézést, iszonyú lusta vagyok pontosan utánanézni a Bibliában. De emlékszem, hogy olvastam.)

Whip tudja, hogy a szenvedélybeteg lány azért halt meg, mert egy gyereket megmentett. Kikapcsolta magát, odament a hátán repülő gépen a tetőre esett gyerekhez, visszasegítette az ülésbe, majd elindult a saját széke felé. Whip ekkor döntött úgy, hogy kényszerleszáll, és a gépet visszafordítja. A lány nem jutott el a biztonságba: átesett a forduló gép törzsének belső terén, beverte a fejét, és meghalt.

összeroppanás2Egy kép látszik a tárgyalóteremben a kivetítőn, a lehetséges gyanúsított képe. A lány tulajdonképpen jelen sincs. Kára sem származik belőle, ha Whip rákeni az ivást – már halott. Jézus és az Igazság jelenléte olyan szelíd és csendes, hogy egy lepke hangosabbat sóhajt. De Whip már készen áll a vizsgára. Gondos kezek felkészítették életének erre a fordulópontjára.

Habogni kezd, és végül összeroppan. „Alkoholista vagyok, részegen vezettem a gépet, és ebben a pillanatban is részeg vagyok” – vallja, miközben az önfeláldozó, beteg lány képét nézi, akit valamennyire, mint nőt is szeretett.

Kitör a káosz, Whip pedig elindul a megtisztulás útján.

Később a börtönben mondja fogolytársainak: „Nem tudtam többet hazudni magamnak, elég lett, hogy folyamatosan hazudjak. A következő négy-öt évet itt fogom eltölteni, és ez rendjén van. Soha többet nem repülhetek, ezt is elfogadtam. A barátaim azt mondták, elvesztettem az emberek bizalmát, akik hősként tekintettek rám, és most kiábrándultak belőlem. Igazuk van. Mégis, talán furcsa, de itt a rácsok közt érzem igazán először, és élem is: soha ilyen Szabad nem voltam.” (Az Igazság szabaddá tesz? Jézus határozottan mondott ilyet. És, hogy Ő az Út, az Igazság – és az Élet.)

A film záró képei: Whip cellája fala – fényképek: a volt családjáról, de új képek(!) a nőről, aki otthagyta, de akivel ismét felvette a kapcsolatot; igaz barátai levelei, és olyan embereké, akik felnéznek rá, mert vállalta a teljes felelősséget önmagáért és az életéért. Végül jön az őr, és szól, hogy látogatója van. Whip Férfivá érett. Kilépett a mindenáron érvényesülés – pénz – hírnév emberi játszmáiból, és elkezdte élni azt az Életet, amit Isten neki szánt.

Nem a filmből van. Minden fiú meg tud enyhülni az apja iránt - ha az tud bocsánatot kérni. Vannak fiúk, akiknek enélkül is megy.

Nem a filmből van. Minden fiú meg tud enyhülni az apja iránt – ha az tud bocsánatot kérni. Vannak fiúk, akiknek enélkül is megy.

A fia az, akivel az udvaron leülnek egymással szemben, és a már régen megbékélt srác megkérdezi, készíthetne – e vele egy interjút, melynek címe: „A legérdekesebb ember, akit csak ismerek”. A gimibe szorgalmi feladat. Miután örömteli engedélyt kap, felteszi az első kérdést: „Apa, ki vagy te?”

Whip elgondolkozik, a fiára néz, és azt mondja: „Ez egy igen jó kérdés.” A vászon elsötétedik.

Olvasóm!

Te: Ki vagy?

;-)

 

Zoli

 

A zsidó hagyomány szerint a világnak két tartó pillére van: a Törvény és az Irgalom.

 

 

Abigail Smith utolsó üzenete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abigail

 

 

Ez az igazi kegyelem: a Törvény él, és az Élet mégis halad tovább. Felöleli a bűnt, és miközben ismét tisztára mossa (igen sokszor szenvedés által) Isten szép üzenetét sugározza szét: „Bízzatok, Atyátok szeret! Nem feledkezett el rólatok, a pokolba is kész utánatok menni. Csak higgyetek benne! Legalább egy picit.”

Zoli

Vámpírnő – másként

flightDenzel Washington egyik remek filmjében a Flight-ban van egy jelenet, amikor a lezuhanó repülő egy kis templom felett repül el, és az egyik szárnya szétzúzza a templom tornyát.

Számomra megvilágosította Jézus keresztre feszítésének okát. Vannak, akiket másképpen nem lehet bevonzani a Mennyek országába, csak, ha az Isten megengedi, hogy belemarjanak, hogy élő testéből kimarjanak darabokat, és megrágják, lenyeljék, megemésszék. Meg kellett engednie, hogy szegeket verjenek a csuklójába, hogy szétfeszített végtagokkal lassan megfojtsák, mert vannak, akik ha nem találkoznak a szeretet megrendítően nagy tetteivel, nem jutnak hitre. Vagy hisznek ugyan, de elcsüggednek, és meggyengül bennük a jóság, az öröm és a remény.

Van egy kép a bécsi metrómegállókban. Egy fiatal lányt ábrázol, aki piros ruhában a fürdőkád habfürdős vizében fekszik, karja felemelve, és kissé duzzogó arccal a kamerába néz. Nem modell szépség, de szép.

Vonz ez a kép, és vonz ez a nő.

„Nem látod, te érzéketlen disznó, hogy szükségem van rád?” – kérdi tőlem a tekintete. Ő a NŐ, aki BAJBAN VAN. Akinek KELLEK. Aki SÉRÜLT. Aki VÁMPÍRNŐ. A gyengeségét használja velem szemben, a kiszolgáltatottságát, a SEBZETT lelkét, amely gyógyulásra, megbékélésre, elfogadásra vár. És Amely ÉHES. Férfierőre, nem feltétlenül szexuálisan (de éppen úgy is, miért ne?) Nem tud kérni, nem tud várni, nem tudja vállalni a kiszolgáltatottság kínját, a lehetséges csalódást. Ahogy az érett NŐ él, aki valóban szeret, és valóban tisztel.

Számomra a nő aki gyengeségével és érzékiségével él vissza, hogy magához láncolja: a férfit.

Számomra a nő aki gyengeségével és érzékiségével él vissza, hogy magához láncolja: a férfit.

Nem ez a fiatal lány még olyan lehet, mint Uma Thurman a Kill Billben. Nem meri szeretője, az elit gyilkoscsapat vezére, Bill tudomására hozni, hogy gyereket vár tőle. Fél, hogy a férfi elutasítaná, ezért egyedül dönt. Elszökik, és kitalál egy új életet magának. Döntése oda torkollik, hogy szerelme állapotosan lövi fejbe (ő ugyanis azt hitte, a nő elárulta és megcsalta), végül pedig ő végez azzal a férfival, aki vágyott rá, hogy apa legyen, és a tetszhalott nőből kiemelt csecsemőt nevelni kezdte. Szerető apaként – amire a főhősnő vágyott is. Félt kockáztatni, kiszolgáltatni magát, és esetleg veszíteni. És így vesztett igazán. Nem volt elég érett az Életre. És mi végignézhettünk egy hosszú, vérgőzös és izgalmas mozit.

Van, hogy táplálni kell a nőt, akkor is, ha még nem tud javulni, ha még újra és újra belém kell, marjon, míg végül jól lakik velem, és végre a csontja mélyéig beléépül, hogy akkor is el van fogadva, akkor is szeretve van.  Hogy én meg a balek egyik prototípusa vagyok? Talán.

Igen, az, ha behunyom a szemem. Ha úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy csak kihasználni akar, ha csak kihasználni akar. Ha letagadom önmagam előtt, hogy nem akar fejlődni, sérült egójából kifelé, a másik felé, előbb-utóbb felém. Amikor olyat nem tudok, amit pedig tudnom kéne, vagyis naiv vagyok. Bűnösen tudatlan. Hogy nem gyógyulni akar, csak önisteníteni, csak az egóját hizlalja, hogy sebe nem gyógyul, hanem terjed, hogy önzése lassan szétrágja a lelkét, és ennek én is oka vagyok, mert passzívan részt veszek önsorsrontásában, „szerető türelem” címén. Nem szembesítem, és ha másképp nem megy – akkor sem hagyom el. (Van ágytól-asztaltól elválás a Katolikus Egyházban! Sőt a ténylegesen elváltaknak is igyekszik az Egyház közösséget nyújtani – bár itt vannak feltételek és még sok a teendő.)

 

De van, aki szenved önző női énjétől, aki érzi, hogy változni kell, aki igyekszik, ha csak milliméteres sebességgel is, ezer visszaeséssel, de akkor is! Na, Vele lehet mit kezdeni. Érte és vele érdemes szenvedni, küzdeni, újra és újra megbocsátani, ismét és ismét engedni, hogy végigkarmoljon, hogy belém mélyessze fogait, míg le nem csillapodik, és elfogadja, hogy jobb kérni és elfogadni azt, amit az ember önként nyújt át, ezerszer gazdagabban, mint hatalommal és csellel kikényszeríteni és megszerezni. A figyelmet, a szeretetet és a törődést – de a szabadsággal együtt!

Akárcsak Krisztus Urunkkal: önként adta testét és vérét eledelül, mégis erőszakkal folyatták vérét a kereszten. Vannak, akik kegyetlen próbák elé állítják Istent, hogy szereti-e őket, (és nincsenek is tisztában vele, hogy ezt teszik!) és végül, mikor a kivérzett, és megkínzott Emberfia utolsó leheletével is azt suttogja: „várlak haza, testvér”, már nincs mi mögé bújni. A lélek végül kénytelen mezítelenül Ura előtt állni, és választani: Ő, vagy az önzés útjai? A letisztult végső törvény, a megtisztított belső látás fényében: „mit akarsz szabad akaratú lélek”? A Belső Poklodig lenyúló Istenfiút, vagy mélybe rántó önmagad?

Aki a pokolba jut, senkit sem hibáztathat érte magán kívül.

 

;-)

 

Zoli