Címke: férfiak és nők

Bedő Imre a Férfiak Klubjáról, Férfiakról, és a kiteljesedés terepéről: a családról 2. rész

A témák párbeszédes formában lettek kifejtve, azonban a kérdések nem a Férfiak Lapja kérdései. Egy jól megformált, terjedelmes és kész anyagot kaptunk. Ezért két részben közöljük.

„Milyen értékeket, viselkedésmintákat örökíthet tovább egy férfi manapság?

Bedő Imre

Bedő Imre

Ma már nincs hadsereg. Ma már például nem lehet bátran kiállni és megharcolni olyan értékekért mind például a hazád. A haza vagy a családod védelmezése nem értelmetlenné, hanem értelmezhetetlenné vált. A politikai „csatározások” is úgy történnek, hogy a résztvevők „életüket és vérüket áldozzák” a Fészbukkon, de férfiként, a való világ tetteinek mezején nagyon kevés lehetőség van, hogy valami kézzelfoghatót alkoss. Ma a munka egyre nagyobb része is virtuális térben történik. Így értékelődik fel ma az olyan minták a nyújtása: mint például a nőkhöz, a feleségedhez, a gyerekekhez való viszonyulás, illetve az élethez, a természethez a munkához és a szabadidőhöz, a barátokhoz és a szomszédokhoz való viszonyulás. Ilyen mélységben vannak már gondok. Ma már hallani olyanról, aki azért nem megy el a barátja lakodalmára (ami a tervek szerint egyszeri alkalom az életben!) mert aznap nincs kedve. Vagy a 12 éves Balázska és apja szövetsége abban tetőzik, hogy a birkozóedző előtt, aki 6 éve edzi Balázskát, az apuka „áll ki” azzal, hogy Balázskának aznap inkább gokartozni van kedve, ezért nem jön edzésre. Vagy írt nekünk egy idős néni, aki szólt a középkorú férfi szomszédjának, hogy a szomszéd fája el fogja nyomni a közös kerítésüket, legyen szíves tenni valamit, mire azt a választ kapta a néni, hogy ha akarja, jöjjön át és tegyen a fával, ami akar, mert bíz a szomszéd férfit nem csak, hogy nem érdekli a téma, hanem még egy fűrésze sincs a kertes házában. Érezzük, hogy történetenként hány meg hány érték sérül? Fel sem tudjuk sorolni…

Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy egyre több nőtől lehet hallani a kérdést, hogy hol vannak a férfiak? Mi lehet ennek az oka?

Érdekes, hogy mind férfiak mind nők tömegei felteszik már ezt a kérdést.  Fontos látni, hogy ezt a kérdést nem a férfiakkal állandóan versengő, a férfiakat degradáló nők, hanem a férfiakat értékelő, a férfi-értékeket fontosnak tartó nők teszik fel. Magyarországon tényleg sokan vannak. A kérdésfelvetés jogosságát ma tényként kezelhetjük, és erre valamilyen választ kell adni. Én azon az állásponton vagyok, hogy az okokat, hogy miért jutottunk idáig, egyáltalán nem akarom firtatni. Azért nem, mert könyvek és tanulmányok garmadája született ebben a témában, miközben a helyzet egyre csak romlik. Azért sem szeretném ezt firtatni, mert olyan globális méretű problémákba ütköznénk, melyek a mi szintünkön, az egyszerű ember szintjén

"Ha van egy kalapácsom, jól odacsapok a patriarchátusnak!" (Férfiaknak? - FL)

„Ha van egy kalapácsom, jól odacsapok a patriarchátusnak!” (Férfiaknak? – FL)

kezelhetetlenek.  Pontosan ezek a pro és kontra érveket felvonultató esszék, tanulmányok ástak árkot férfi és nő közé, több ezer éves megalapozottnak tűnő visszatekintések hergelik mindkét nemet a másik ellen, egyik nemet a másik ellen uszítva. Én értem, hogy ez jó üzlet, de nekünk, egyszerű embereknek a feszültségek és a nyomás csökkentésére, több nyugalomra, nagyobb harmóniára, sikerekre, örömre, büszkeségre és boldogsága lenne szükségünk. Ezért is javaslunk más utat, mint a globális harc. Én az ilyen harcban nem hiszek, az halottakat és sebesülteket termel – velük körül is vagyunk véve, legtöbbjük gyermek(!) – de megoldást és békét nem. Én a munkában és a józan észben hiszek. Ebből a magyar kultúrkörben jól el vagyunk látva, van mire alapozni. Én abban hiszek, hogy ezek a problémák, melyek férfi és nő között, valamint a férfiasság megnyilvánulásában keletkeztek, mindenkinek elsősorban egyedi problémája lehet, és egyedileg kell tudni megoldani, illetve azzal a társsal, akivel szövetkezett egy életre a családban, illetve a baráti körben. A mai világban, amikor már nincsenek kényszerek sem az emberi, sem a kapcsolati értékek megtartására, sőt sokkal nagyobb a lazítás irányába történő nyomás, csakis a magasabb fokú intelligencia és tudatosság segít. Mindenkit sokkal inkább felelőssé kell tenni azért, hogy a mai szabadságban szabadon és önszántából, (ezáltal nagyobb belső erőfeszítéssel) önmagát tartsa a „helyes pályán”. Csökkenteni kell a közös felelősséget, azt, hogy mindenért az állam, a bizottság, az elnökség, a tanács, a család, a férfiak vagy a nők a hibásak. Egyéni felelősség van, ezek adódnak össze. Önmagunkért, a céljainkért, a szövetségesekkel való kapcsolatainkért mi vagyunk a felelősek. Rá kell jönni, hogy a szerelmet és a szeretetet is csak racionálisan, tudatosan és magas intelligenciával lehet megtartani és ápolni. Ha nem szánunk tudatosan időt egymásra, ha nem tervezzük újra meg újra közös céljainkat, ha nem értelmezzük helyesen a minket ért impulzusokat (hogy pl. fáradtak vagyunk, vagy a másik tényleg meg akar sérteni…), akkor oda lesz a szeretet is. Ma mindenki arról beszél, hogy ha szeretet lenne, minden lenne, és valahogy kihagyják azt a részét, amiért ők a felelősek. Hogy ez nem csak úgy lesz, folyik az égből és valaki elterelte… Ez a tetteinkből, a viszonyulásunkból termelődik, amivel olyan értéket adunk és újra adunk másoknak, amit valóban értékelnek, amitől felnéznek ránk, ami táplálja a szeretet tüzét…  Ezért nem akarjuk annak az okait firtatni, hogy „hová tűntek a férfiak?”, hanem okafogyottá akarjuk tenni a kérdést! Azzal, hogy újra felszínre hozva a férfiasság értékeit, megerősítjük a férfi jelenlétet, a felelősségvállalást, a döntésképességet, a cselekvést, mint kiemelkedő fontossággal bíró fogalmat, és megannyi más olyan értéket, amelyekkel a Férfiak és a Nők: a jövő generációk, a munkatársaik, a barátaik

Alain Delon francia fimszínész (már idősebb)

Alain Delon francia fimszínész (már idősebb)

épülésére, örömére, segítségére tudnak lenni. Arra motiváljuk a férfiakat, hogy tegyük a dolgunkat! Mi abban járjunk élen, hogy nem panaszkodunk, nem olvasgatjuk a tanulmányokat, hanem felállunk, és férfiasan elkezdünk lépkedni, egyik lépést a másik után. Nem a nőkben keressük a hibát, nem a világot szidjuk. Azon a fronton keresünk kiutat, amelyiket mi magunk befolyásolunk. És ez elsősorban a mi belső fejlődésünkről szól, utána arról, hogy konkrétan mikor kelünk és fekszünk, és mit teszünk közben otthon és máshol. Másodsorban attól függ, hogy szövetségeseink valóban azok-e, illetve ezeket a szövetségeket újra és újra meg tudjuk-e újítani? Tudunk-e keménynek lenni ott, ahol kell, és alkalmazkodni ott, ahol arra van szükség? Tudunk-e úgy építeni, értelmes szolgálatot vállalni, gyömölcsöző tetteket végrehajtani úgy, hogy közben férfiak maradunk? Tudunk-e boldogulni nőtársainkkal karöltve, egymással összekapaszkodva? Látható, hogy ezt a képet csak ellehetetlenítí a fölösleges energiavesztéssel járó, romboló, árkot ásó, feszültségnövelő, a nemeket angyali és ördögi alapon egymásnak ugrasztó tanulmányok és cikkek olvasgatása…  Tehát ismét: nem akarjuk megválaszolni a kérdést, hogy hová tűntek a férfiak, hanem okafogyottá akarjuk tenni azt!

TIME magazin tavaly év végi vezércikkében, Camille Paglia, társadalomkritikus úgy fogalmaz, hogy „…erős férfi példaképek  nélkül, kiket fel lehet karolni, vagy kiknek ellen lehet állni, a nők soha nem érhetik el és élhetik meg nőiességük fókuszált, mély értelmét”. Azonosulsz ezzel a gondolattal?  

A FK-nak az a lényege, hogy a férfi értékeket ápolni kívánó, erős férfiakkal összegyűlve, egy olyan közös kisugárzást/megjelenést produkáljunk, ami a többiek számára teszi vonzóvá a férfi értékeket. Azt is mondhatjuk, hogyha minden fórumon azt sulykolják, hogy a férfiak „eltűntek”, pipogyák, döntésképtelenek, lusták akkor olyanok is lesznek. De ha mi azt mondjuk, hogy a férfi egy „szikla” akire mindenki más építhet, akkor még azok is „sziklák” akarnak lenni, akik, amúgy, egyáltalán nem „olyan” típusúak.. És a nűanszok is nagyon fontosak! Nem azért vagyok szikla, hogy a tó tükrében csodálhassam magam, hanem ezért vagyok szikla, hogy mások építhessenek rám! Akkor, ha mindenki egy kicsit ilyen lesz, már egy kicsit jobb lesz a világ… Nem nagyapáink korában, hanem a mai világban akarunk Férfiak lenni a Nők, a gyerekeink és közös boldogulásunk érdekében!

Férfiak és Nők közösen - egymásért és a világért.

Férfiak és Nők közösen – egymásért és a világért.

Válaszolva a konkrét kérdésre: Nem tudom, hogy a nők elférfiasodnak-e vagy sem, de a férfiak nem nőiesednek. Inkább semlegesednek, a nemességüket veszítik, nemtelenednek. Ha a mai világot az a vád éri, hogy túlzó a férfi energia dominanciája, akkor az biztosan nem a férfiak tömegeinek köszönhető. Ezen érdemes kicsit gondolkozni… És ezzel párhuzamosan, igazat adva Paglia-nak, az én véleményem az, hogy a női energiákat úgy tudnánk megsokszorozódni a világban, hogy ha a férfiak feltöltenék a maguk térfelét férfi energiával, azáltal több nőnek adva lehetőséget a női energiák kisugárzásának. A világ javítása vagy romlása tehát nem egyik nem dolga vagy felelőssége. Ezen az egyszerű logikán alapulva, az élhetőbb világ megteremtése egyértelműen a férfiak és a nők közös feladata, az Ő együttműködésük sikerén alapul. A Férfiak Klubjában alapvetés, hogy a férfiasság is csak a nők viszonylatában téma, ha csak férfiak élnénk a világon, akkor ez a kérdés fel sem merülne. Deklarált stratégiai céljaink egyike is ehhez tartozik: új egyességért dolgozunk férfi és nő között. Tesszük mi ezt a férfi oldalon, függetlenül a világ folyásától!

Összefoglalásképpen: három szó. FÉRFI. MINTA. PÉLDA. Először is férfivá kell válni, férfiként kell értékeinket valami felettünk álló szolgálatába állítani. A Férfi minta, a családban örökíthető modell, amelyet a közel élők szívnak magukba. Ez a minta lehet boldogságuk alapja, ez alapján tehetik értelmessé a felnőtt életüket. A férfi-minta

Férfiak

Férfiak

egyértelműen az apa szerephez kötődik. A férfinak dolga: férfiként a tágabb környezetének példát mutasson, hogy olyan értékes életet éljen, amely tágabb környezetének példaértékű azáltal, hogy milyen felelősségeket vállal, milyen jövőbe mutató stratégiák mentén éli az életét, hogy úgy viszonyul a többi dologhoz és, hogy tudja, több száz év múlva is van élet. A példa és a minta nem ugyan az! A példa az érték közvetítés kifele a világ fele; a minta a családban hat követést, vagy elutasítást váltva ki. Elég erre a háromra koncentrálni, tudatosan javítani ezeket. Ezek megfelelő itinert (mércét, vezérfonalat) adnak a családban, a munkahelyen, a baráti körben, a tágabb közösségekben. Férfinak, mintának, példának lenni! Mert ne feledjük, akárhogy is élünk, viselkedünk, így is úgy is példa és minta leszünk a körülöttünk élők számára. Ez nem tőlünk függ. A férfi, a minta és a példa minősége áll rajtunk…

És: csakis rajtunk…”

 

Pál György

Hogyan teljesülnek vágyaink? Bölcsesség Ausztráliából.

tíz kenuA Tíz kenu egy népmese. Ötletesen, hitelesen elmesélve. Jól bemutatva, hogy az ember alaptermészete nem változik. Lényegében ugyanarra vágytunk ezer évekkel ezelőtt és ma is. Nekem nagyon tetszett, ahogy bemutatja a film, hol volt egy régi törzsben a férfi helye, ahol egy nő igen nehezen tudta volna pótolni. Hogy mindennek megvan a maga rendje, amikor támadó háború megvitatásakor egyikük azt javasolja, raboljanak csomó nőt maguknak, a másikuk bölcsen leinti: „és ki tartja el őket?”

Hogy volt törvényük, mert ez minden ember belső igénye; hogy a kemény és erős harcos feleségei civakodása elől néha a vadászatba menekült, mert van, amin egy férfi ereje is megtörik; és, hogy tisztelte a törvényt, mert átlátta annak értelmét. Türelmetlen volt, elképzelései rabjává lett, saját kezébe vette ügyei irányítását, így ártatlant ölt. Ki kellett hát állnia az ellenség dárdái elé, vagy két falut sodor háborúba. És bár a dárda hegye alapján nem őt gyanúsították, de becsülettel vállalta vétkét, nem hagyta cserben a barátját, önmagát féltve.

Hogy a Sors milyen: halálának oka, eltűnt felesége, halála napján előkerül, addigra tudott visszaszökni elrablóitól. Vagyis, ha a férfi elviseli a veszteség fájdalmát, vissza kapta volna őt ingyen, térítésmentesen, saját kezűleg házhoz szállítva. Nos, legalább bebizonyíthatta, hogy bár tökéletlenül, de férfiként élt és halt.

S a lényeg, öccse vágya teljesedik, aki szerelmes volt bátyja legfiatalabb feleségébe. De nem gondolkozott. Hogy a két régebbi feleségnek előjogai vannak, és szerelme a családban még csak (kőszegiesen) „gyüttment”, éppen csak befogadott, a legutolsó. Nem őt fogja megkapni legelőször. A két idősebb nő, szinte szét is tépi a kétségbeesetten üvöltő fiút. (Zárókép – ja, vígjáték is, nemcsak tanmese :-D )

Aki vagy felnő a feladathoz (és nem lesz könnyű, mert egy nő ott döf vissza, ahol bizonyítani nagyon nehéz, de nagyon fáj. Ha pedig lehet bizonyítani, sokszor célszerűbb hallgatni, mert a büntetés ritkán áll arányban a vétekkel. És ha csak nem durvul el nagyon a helyzet, a fiú segítséget se nagyon kaphat (nyíltan legalábbis) mert örökre nevetség tárgya lesz, hogy nem tud rendet tartani otthon.) vagy a nők csicskája és a férfiak nevetségének tárgya lesz. (A bátyja erős és ügyes ember volt, érett férfi, de ő is csak hatalmi egyensúlyt tudott fenntartani. Holott a feleségei leginkább egymással, és nem vele civakodtak. Nos, ő akart három nőt magának… és a legfiatalabb még csendes természet is, „nem sok vizet zavart”.)

Jjja, a nő sem csak angyalporból van. Van benne sár is, rendesen, na, de pont ezért tud szülni. (Az ember a Föld porából teremtetett…)

Szóval Isten (az Élet) nem vágyellenes, csak ki kell várni, míg megérnek a körülmények, és akkor is ott a kérdés – és mi? Mi felkészültünk rá, hogy megkapjuk, amit kértünk? Nyugi, ha nem, az sem tragédia, csak nehezebb dolgunk lesz, főleg az elején. Félni akkor sem kell. Szívni meg mindenki szív a Földön.

;-)

http://vidto.me/7p2yqaz56d7l.html

Zoli

Elindult – 2014. Virágvasárnap előtt egy nappal

Rengeteg erőforrása a nők hite bizalma. Igyekszünk valamennyiünkért használni.

Rengeteg erő forrása a nők hite, bizalma. Igyekszünk valamennyiünkért használni.

Fenn ülök a vonaton. Mint a Férfihang segítő szervezet, keresztény „Párbeszéd” alcsoport per pillanat egyetlen aktivistája, egyben Férfiak Lapja munkatársa, úton vagyok találkozni az utca emberével Pesten. A vonaton az emberek barátságosak, érdekesnek tartják az ötletet, hogy nem a rossz ellen tüntetek, hanem valami jó mellett. „Ne álljatok ellen a rossznak, mert az csak annál jobban megerősödik” – valahogy így tanította az én uram, Jézus Krisztus.Logikus, ha egy patak elé gátat emelek, akkor duzzad mögötte, és végül kilép a medréből. Vagy új medret kell találni neki, vagy felfedni, honnan ered, és ott tenni valamit. Így akár teljesen ki is szárítható.

Vajon a Sors jele, hogy egy nő kellett, hogy beinduljon a dolog? Sőt kettő. A gyerekeim nevelőnője fogalmazta át a női molinót, mert az egy megbántott férfi

Akik hisznek bennünk és abban, ahogy élünk, amit mondunk. Köszönet érte.

Akik hisznek bennünk és abban, ahogy élünk, amit mondunk. Köszönet érte.

hangján szólt, aki örülne, ha a nők végre becéloznák a konyhát és környékét, és a férfidolgokat végre ránk hagynánk, akiknek már ősember ősei is ezekkel foglalkoztak. És Kati tényleg patriarchális nő, aki SZERET patriarchális nőnek lenni. Ugyan dolgozik, de ott is anyaként, pótanyaként van jelen. Ő képes volt pozitívan

megfogalmazni, mit is jelent boldog és kiegyensúlyozott NŐ – ként élni. Sajnos a molinót a helyszínen kell elkészítenem, annak még csak a szövege van meg. De rengeteget segített érdeklődő figyelmével, miközben a férfimolinót alkottam. Izgalmas volt, ahogy figyelmének energiái keverednek az én alkotó kezem erőivel. Pár jó tanácsot is adott, pl. rövidebb, frappánsabb lett a mondanivaló. Utcán sétálva is elolvasható, és kulcsszavak erősödtek meg: erő; bátorság.  A színek a helyükre kerültek, melyik mondatnak milyen szín felel meg. A férfiak molinója piros-zöld, a nőké kék-piros lesz.

 

 

 

Sokak vélt irigysége helyett...

Sokak vélt irigysége helyett…

A másik nő régi barátom, Eta. Egyszerűen ő vitt le az állomásra, mert elaludtam a

busz indulását. Közben mesélt a helyzetéről a munkahelyén, az idegek játékáról, ahol a profit maximalizálás (értsd: kapzsiság) miatt, kiidegelik az alkalmazottakat. A középvezetők lelkileg hiába támogatják a beosztottaikat, az csak a túléléshez elég. A felső

...a hozzánk közelállók őszinte szeretete és támogatása. Kinek száma lassan-lassan nőhet.

…a hozzánk közelállók őszinte szeretete és támogatása. Kinek száma lassan-lassan nőhet.

vezetésnek kellene lemondani a felesleges luxus utakról, túlspilázott prezentációkról, sokmilliós otthonokról, többedik luxusautóról. Státusztfitogtatás helyett, szerényebb, mértéktartóbb életet kellene élni, és törődni a rábízottakkal. Státuszszimbólumok helyett, Élő

Szeretet és Tisztelet venné őket körbe. Nehéz elhinni, hogy valójában nem erre vágynak. A lelki restségről, a bölcsességre törekvés hiányáról, és a bátortalanságról kéne lemondani. Akkor működne.

Ami általános betegsége a nyugati kultúrának: a mértéktelenség. A megnyugvás, béke, megelégedettség, ne adj Isten! boldogság el is kerüli. A hajszoltság meg csak nő. Mindig így van, amikor az eszközt a céllal összekeverjük.

Szóval utazom. Folyt köv.

 

;-)

 

Zoli

 

Női Sátor – egy patriarchális jellegű női közösség

Ő Ruth, egy nagylelkű, engedelmes asszony, aki vállalta a kilátástalanságot, mert jó szíve volt. Nagyon jól járt a végén. Saját könyve van a Bibliában.

Ő Ruth, egy nagylelkű, engedelmes asszony, aki vállalta a kilátástalanságot, mert jó szíve volt. Nagyon jól járt a végén. Saját könyve van a Bibliában.

Megint személyes élménybeszámolós lesz kicsit a történet, de a Női Sátorról fog szólni. Hol is indult számomra a történet? Amikor a szüleim azon vitáztak ki a főnök otthon, mert édesanyám többet keresett, mint édesapám? Amikor az első feleségem (akivel összességében jó a viszonyom) megvalósította a feminista álmot, az „Alfa lány a család élén” című krimisorozatot (Van ahol működik, nem viccelek, találkoztam ilyennel, de én ilyen csecsemő létre kárhoztatott férfi aztán nem óhajtok lenni. Mert vagy lelki anyuci még a kis seggecskéjét is kitörli uracskájának, aki ezért végtelen szeretettel halmozza el, vagy Katalin cárné pattogós ostorral tart rendet otthon, aztán évek múlva tudja meg, hogy apuci félredugaszol, egy készségesebb, néha akár idősebb és belátóbb nővel (vagy fiatalabbal, aki viszont őszintén felnéz rá) vagy apuci igen gyakori és szoros barátságot ápol Mr Alkohollal, esetleg érdekes módon hősi áldozatot vállal áldozat hátán a család jólétéért, és pont úgy ér haza, mikor már mindenki alszik, és úgy megy (menekül) el otthonról, hogy még mindenki alszik. Hétvégén meg összeszorított foggal van gyermekeivel, csendben mantrázva: ”Kibírom, kibírom, Petikéért kibírom. Már csak másfél nap, és mehetek dolgozni, tehát: kibírom, kibírom.”)

Azt hiszem, kellő alapossággal ecseteltem femijeink összes ábrándjához fűzödő élmény és érzésvilágom, szerintem itt az ideje azokról a Nőkről írni, akikkel a lap fennállása óta először – és mindenáron – SZEMÉLYESEN – akartam találkozni. Ahogy egy kedves ismerősömnek írtam: „egy levegőt akartam szívni velük”. Hát egyikükkel sikerült csak, de talán így volt jó.

Elnézést, de még mindig nem az interjú jön. Mert meseszerűen indult az egész. Tudtam a címet, de idegen volt minden. Szár községben még sosem jártam. De mint igazi királyfinak (világos, mint Férfi is mentem a nők közé, hátha valaki csak magányos…) meg kellett küzdenem a királykisasszonyért: ölég hosszú út vezetett a központhoz, az Élni jó vendégházhoz, mely az asszonyi közösségnek otthont ad. Egyszer el is bizonytalanodtam, melyik utcát is mondta beszélgetőtársam? Hiába, hogy önerőből akartam megküzdeni a Sátorhoz való eljutásért, bizony felhívtam. Igazítson útba! De Pesten volt a telefonja. Nem vette fel senki. No, kicsi királyfi, gatyesz felköt, józan ész elővesz, és érdeklődni! Hát a néni (akit megkérdeztem) ilyen meg ilyen asszonyról nem tud (naná, hogy a családnevét elfelejtettem, ez a legkevesebb) de arról igen, hogy a Dózsa György út 10 alatt nem lakik ilyen nevű és foglalkozású nő. És igen, valóban van Rákóczi utca, hát egy picit odébb, de mi az magának, még fiatalember, nem igaz? (Háááát, én szerintem annyira már nem, de idegeneknek nem reklámozzuk!)

hős lovag

Lesz, ami lesz. Csak elszántan!

Baszki, K hosszú a Rákóczi utca abban a faluban. Mikor rákanyarodtam, a 120 – as számnál jártam, a cél pedig a 10 – es volt! Nem baj, így lesz igazi zarándoklat a szent asszonyokhoz (többsége hívő) álmaim megtestesítőihez. Most aztán megküzdhetek egyikük kezéért! Nem viccelek, mire oda értem, még 50 méter, és kinn vagyok a faluból. Na, mindegy, túléltem, nem vagyok már kisgyerek, hő álmom is teljesült, szép férfias kezdettel indítani a dolgot, ki is fújtam magam (hú, de égő lett volna, lesántulva bemenni: megjöttem hölgyeim, egy Igazzzi Férfi, máris lehet ápolni – mint egy szutykos kisgyereket, bakker.)

Kedves Sátrasok ronda vagyok, mert magamról mesélek, de rettentő jó volt elpoénkodni az egész elejéről, ami azért mégis nagyon fontos volt nekem, és őszintén ajándéknak tekintettem az Úrtól. Ennél szebb nem lehetett volna. Mostantól a tiétek a szó.

nő3

A vadember és rajongott kedvese. Hiába intelligens, simán elfelejti a szülinapokat és évfordulókat. Viszont legalább mindig bűntudata van miatta!

Beszélgetőtársam értelmiségi, de szerény nő. Egyike azon ismerőseimnek (férfiaknak és nőknek) akik magas IQ – val rendelkeznek, mégsem gondolják, hogy többek embertársaiknál, akik mondjuk, a munkapad mellett görnyednek. Úgy vélem, rájött rég: jobb a másik embert ölelni, mint hiú énképünket.

Az a típus, (törékeny testalkat, viszonylag alacsony termet, kecses karokkal és lábakkal) akit rögtön az oltalmamba vennék, és akin keresztül a legjobban tudnának bántani. Akit ha az én hibámból érne baj, nehéz lenne elhordozni. Ha ő nagylelkűen megbocsátaná, akkor is.

Nagyon fontos számára a személyesség, a Sátor is ezért jött létre, személyes kapcsolatban lenni másokkal, erősödni, növekedni az ő akár non-verbális visszajelzéseik által is. Korábbi munkáját is ezért váltotta fel a személytől személyig terjedő közösség megalkotásával. Több gyermeket nevelt fel egyedül – nos, én voltam napokra hármasban a két fiammal. Tudom – bocs, sejtem – mit jelent támasz nélkül gyereket nevelni. Mert ugye, neki szinte soha nem volt senki támasza, én csak időnként váltam apává és anyává egyszerre.

Az Élni jó ház, ahol otthont találtak ezek az asszonyok.

Az Élni jó ház, ahol otthont találtak ezek az asszonyok.

A Női Sátor fő feladata: életre való nők kinevelése. A helyi szükségnek megfelelően. Budapesten nem tudom, hogy működne, de egy természetközeli faluban önellátásra nevelés (sajtkészítés, lekvárkészítés, kozmetikumkészítés – és mindent természetes anyagokból), lelki önállóságra, önismeretre nevelés, párkapcsolathoz szükséges készségek fejlesztése; tánc, ének, sok beszélgetés – ezek teszik ki a Sátor programját. És a dolog él. Mindig vannak újak, nem mindenki marad meg, de ez nem is elvárás, mivel szilárd mag van, a közösség életképes. És lelkes, nagyon-nagyon lelkes. Mások úgy és annyit építenek magukba, amennyinek szükségét érzik, illetve lehetőségük adódik rá.

Fiatal a közösség, maga az ötlet nagyjából két éve pattant elő az ötletgazdából, Konkoly Editből. A közösség nevének VAN köze az immár huszadik életévéhez közeledő (tényleg csak közeledő) Férfisátorhoz. Hát ha Paliék helyében lennék, dagadna a mellem, hogy nők vettek át ötletet, itt konkrétan nevet tőlem. Nagyon megtisztelő ám, akár eszközt használatra, vagy nevet, ötletet átvesz egy (vagy több) nő, férfi(ak)tól! Kis szellemi szex?

Beszélgetőtársammal megegyezett a véleményünk abban, hogy nagy kérdés, miért kell a kovalens kötésről tanulni a gyerekeknek az iskolában, holott Mr Kovalenssel az életben nem fog találkozni, se a kedves nejével vagy családjával, ellenben hivatali űrlapot fog kitölteni, kórházba fog menni (vagy betegként, vagy látogatóként), szüksége lesz kapcsolatlétesítésre, fenntartásra, és időnként megszüntetésre (akár halál miatt), tudnia kell megbízhatóan dolgozni, fontos, hogy szeressen tisztességes állampolgárnak lenni, jól kijöjjön sajátmagával (sokszor nehéz, főleg fiatal korban, mikor a bennünk lévő ideál még messze van a megvalósult magunktól), tudnia kell áldozatot hozni, konfliktust megoldani, józanul nemet mondani, nagylelkűen igent, és bátran, hideg fejjel, forró szívvel cselekedni! Meg kell tanulnia olvasni az Élet jeleiből, mert az Életünk ritkán tanít konkrét szavakkal (embereken keresztül igen, de egyébként jelbeszédet használ), élete értelmét felfedezni, szóval van tananyag bőven, ami TÉNYLEG fontos, és ráadásul még szép és izgalmas is. De a suliban nem sokat hallunk róla.

Kis női kézművesség. Nem a Sátorhoz tartozó fotó, de a lényeget jól kifejezi.

Kis női kézművesség. Nem a Sátorhoz tartozó fotó, de a lényeget jól kifejezi.

Mindig egy hétvégére jönnek össze (komoly munka lehet erre felkészülni a vezetőnek) és a természet menetéhez, aktuális életükhöz igazítják a foglalkozásaikat. Beszélgetőtársamnak egy pszichodráma volt például emlékezetes: a születést játszották el. Okát nem fejtette ki, de örömmel említette az élményt.  Ősszel a betakarítással kapcsolatban a hála volt a téma, télen a külső és belső szépség. Ötlet van bőven.

Bővülés előtt áll a Sátor, két férfi éppen dolgozott a padlástérben, amely új helyként fogadja majd az önfejlesztő, gyökereikhez ragaszkodó nőket. Egyébként nagyon kellemes a jelenlegi hely is, tele pasztellszínnel, lágy kelmékkel, mint egy olyan hely, ahol (ha éppen üres) egy megfáradt harcos hatalmasat és mélyet tudna aludni. S mint az Élet Vizében fürdött ember, újjászületve ébredni.

Interjúalanyom is a patriarchális családmodell híve, a Bibliához képest részletezte, hogy a nő dolga igazgatni férje döntését, a férjnek kötelessége dönteni, a döntést végrehajtását kivitelezni (akár feladatokat kiszabva) rossz döntés esetén felelősséget vállalva, mind érzelmileg, mind egyéb téren helyrehozni a károkat. Persze nem feltétlen segítség nélkül, de ez alapvetően az ő dolga.

Szerintem egészséges mentalitású férfi kívánja ezeket a terheket.

Később körbevezetett, és hirtelen kibökte, jó, hogy a párja mindenben mellette áll.  Azt hiszem, egy arcizmom sem rándult meg.

Visszafelé kiderült, hogy van egy rövidebb út az állomás felé, gyorsan kijutottunk.

Nos, amilyen férfiasan indult a kaland, ugyanolyan férfiasan is fejeződött be:

Szerintem nagyon óvott az Úr.

Szerintem nagyon óvott az Úr.

megéltem, hogy kockáztatni azt jelenti, hogy: kockáztatok. Előfordul, hogy a kastély alapos átkutatása után derül ki, hogy a királylányt már megmentették, és a sárkány is rég elköltözött. Jó ilyenkor kb. két millimétert megemelni az állunk, (magunknak tesszük, nem a másiknak) és udvarias méltósággal távozni. Tudom, mondani k. könnyű.

Talán mivel karizmatikus keresztény vagyok, és szüntelen belső imában töltöm a napjaim, ezért tudta előre közölni az Úr mi várható. Odafelé egy mesét olvastam, ami olyan emberről szólt, aki mindig magányos volt, végül emberek közé ment, de ott is magányos maradt. Szolgálta őket, de azok nem törődtek vele. Tudtam, az eszemmel felfogtam: most jövendöl az Isten, nem fogok párt találni. A beszélgetés azonban sokkal mélyebben hatott rám, mint vártam, az érzések és az ösztönös kötődés elmosták a jövendölésre alapozott logikát –ami végül is csak logika. Amikor az asszonynak kicsúszott a száján, hogy már nem szabad, ezért tudtam fegyelmezett maradni. Eszembe jutott a mese, a számomra érvényes

Az ideál. A biztos csalódás forrása. Remélem, csak cinikus vagyok.

Az ideál. A biztos csalódás forrása. Remélem, csak cinikus vagyok.

értelmezése, és fejet hajtottam.

De csak a vonatig bírtam tartani magam. Ott megrendült a hitem. Lassan két éve vagyok magányos, egy évig házasságban együtt élve, aztán egy évig házasságban, de külön élve, miközben bontom fel az összetartó kötelékeket, keresem az újat, azt, akivel végre megvalósíthatnánk, azt, amit először nem sikerült. És csalódás csalódást követ. Mások emberi gyávasága, általam elkövetett hibák (ösztönösen ott folytatnám, ahol abbahagytam, de ez új helyzet, új nő, elölről kell mindent felépíteni), jónak látszó, kölcsönös érdeklődés, aztán kiderül, már van valakije (persze utólag mindig „én csak kedves vagyok mindenkihez” magyarázat hangzik el. Ne csajok, ne kérjetek bocsánatot! Nézzetek inkább totál hülyének.) Hát most nagyon nagyot borultam. Nem felejtenem kell, nem a szívemből kell kiszellőztetnem ezt a nőt, hanem az Urat kérni, hogy a csontjaimból vésse ki.

Miután kértem Őt, vezessen tovább, a következő jelenet játszódott le tőlem két méterre: egy fiatalembert hívott valaki. Ezt hallottam: „Fáj? Orvosnál voltál? Mindjárt ott leszek!” És jött a vezetés! A gondolat, hogy osszam meg a barátaimmal a fájdalmam. Két sms-t küldtem, már ettől jobb lett. Két korrekt sms-t kaptam válaszul. Ez megint sokat segített. De még nincs kivésve az a nő belőlem, szóval a probléma áll. De már több igaz emberrel találkoztam, akik őszintén igyekeztek segíteni, és mindig azt éreztem, hogy hallgassak kicsit rájuk, az Isten szól rajtuk keresztül.

Nem kell több segítség! A túl sok se jó! Káoszhoz vezet. Ez egy tanúságtétel, ami az Úrra mutat, nem nyafizós cikk.

Lehet az öreget elküldeni a p..ba. De soha ne feledjük mekkora szükségünk van rá.

Lehet az öreget elküldeni a p..ba. De soha ne feledjük mekkora szükségünk van rá.

irgalom

A Lét (Isten) női felét sajnos csak a Szűzanya testesíti meg legjobban. Ő nem Isten. Mindegy, jobb a semminél.

Nagyot veszekedtem az Úrral aznap. Persze tudtam, megbékít végül. Kicsit én is rásegítettem. Tudtam, hogy igaza van, de nem bírtam elviselni. A női feléhez kellett fordulnom, mert Apa nagyon megsebzett. Hiába értettem meg, nem tudtam elviselni. Anyát kértem meg, hogy vigasztaljon. És az Élet körbeölelt és gyengéden csitított. Az ülés huzatán át (kényelmes, szép – női dolog és engem szolgál), az állomásokat bemondó nő hangján át, a lassan alkonyba forduló Természeten keresztül.

Este viszont szinte egy katát (karate formagyakorlat) sem tudtam szabályosan megcsinálni: nagyon sok volt bennük a harag és a fájdalom. (Mert ez pulzál, csitul – előtör, csitul – előtör, stb.) És csak Istenre haragudhatok. Én megtettem, amit tudtam. Az a nő nem tehet róla, hogy szerelmes lett (amúgy is kérdés, bejöttem volna – e neki?)

Azt hiszem, nagy vigasztalásra számíthatok.

;-)

Zoli

 

Gyávák és hősök

gyávák és hősökRobert Redford készített pár éve egy filmet, aminek a magyar címe: Gyávák és hősök. Akit érdekel a hősiesség, hogy milyen életet is kellene élni, minek van értelme az életben, kérem, nézze meg! Én nagyon szeretnék olyan lenni, mint Ernest (ő a mexikói fiú) vagy Arian (ő a néger). Hisznek, elkötelezettek, bátrak és cselekszenek. És szembenéznek döntéseik és tetteik minden következményével. És ez a film, az agyonliberalizált és orrvérzésig feminizált Amerikai Egyesült Államokban készült. Ott fú a Lélek, ahol akar? Vagy ott fú a Lélek, ahol akar? Mert Ő mindenhol akar, ahol lehetővé teszik a számára.

És Meryl Streep, aki SZŐKE és NŐ, szintén hősies karaktert alakít. Hősnek lenni ugyanis, uniszex elfoglaltság. De naiv, aki azt hiszi, nem kell megfizetni az árát. Szóval semmi fanatizmus, „csak” józan bátorság. Kivéve azon a ponton túl, ahol az érvek elhallgatnak, és már csak a szív, a hit és a meggyőződés marad.

Gyönyörű film, most néztem meg, és csorog a könny a szememből.

Annyira szeretnék hős lenni!

(Na, de ki nem, igaz?)

;-)

Zoli